okladka_jic_2010_3_4Kwartalnik Jedność i Charyzmaty – to utrwalany na piśmie owoc mozolnego przechodzenia braci i sióstr różnych instytutów życia konsekrowanego od chrześcijańskiej duchowości naznaczonej przerostami indywidualizmu do duchowości komunii i jedności. To wyraz podjęcia wyzwania św. Jana Pawła II: „Należy czynić Kościół domem i szkołą komunii” (Novo millennio ineunte, 43).

Kwartalnik Jedność i Charyzmaty – podobnie jak czasopismo włoskie Unità e Carismi (oraz jego odpowiedniki w językach: francuskim, angielskim, hiszpańskim, portugalskim, niemieckim i słoweńskim) – ma służyć sprawie powszechnego braterstwa i pokoju.

Kogo widzimy jako prenumeratorów? Ktoś na tak postawione pytanie odpowiedział: „Zapewne za prenumeratorów Jedności i Charyzmatów widzicie zakonników i zakonnice”. Ta sugestia jest piękna i – rzeczywiście – z radością witamy zamówienia od wspólnot zakonnych. Ale czasopismem Jedność i Charyzmaty pragniemy także odpowiadać na oczekiwania osób niezwiązanych z rodzinami zakonnymi, które jednak – podobnie jak my – czują wewnętrzne przynaglenie do otwarcia się na łaski zstępujące od Ojca Niebieskiego po Modlitwie Arcykapłańskiej Jezusa: Aby wszyscy stanowili jedno; którzy podejmują starania o intensywne życie w komunii z siostrami i braćmi (kimkolwiek są i gdziekolwiek się znajdują), żeby Jezus Zmartwychwstały, ze wszystkimi owocami swojego Ducha Świętego, mógł stale być między nami.

 

 

ŚWIĘCI RAZEM
nr 37 – 38 Fundacja Mariapoli, 3-4.2017
TAJEMNICA CIERPIENIA – JEZUS OPUSZCZONY
nr 35 – 36 Fundacja Mariapoli, 1-2.2017
okładka JiChDAR JEDNOŚCI
nr 31 – 32 Fundacja Mariapoli, 1-2.2016
okladka_jic_2015_1_2WYBIERAMY EWANGELIĘ ZA REGUŁĘ ŻYCIA
nr 27 – 28 Fundacja Mariapoli, 1-2.2015
okladka_JiC_2013_3_4ROZWÓJ WIARY W KOMUNII CHARYZMATÓW
nr 23 – 24 Fundacja Mariapoli, 3-4.2013
okladka_jic_2013_1_2_100pxWIARA ZE SŁUCHANIA
nr 21 – 22 Fundacja Mariapoli, 1-2.2013
okladka_JiC_2012_3_4MOC BOŻEGO SŁOWA
nr 19 – 20 Fundacja Mariapoli, 3-4.2012
okladka_jic_2012_1_2KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM
nr 17 – 18 Fundacja Mariapoli, 1-2.2012
JiCh2011_1-4W KOMUNII Z BOGIEM I W KOMUNII Z BRAĆMI
nr 13 – 16 Fundacja Mariapoli, 1-4.2011