“Focolare” jest pierwszym zalążkiem jedności, z którego rozwinął się Ruch „według precyzyjnego planu Boga odsłaniającego się w czasie”, jak stwierdza Chiara Lubich.
Jest to mała wspólnota w nowym stylu na wzór rodziny z Nazaretu. Składa się z osób świeckich, pozostających w dziewictwie (oddzielnie mężczyzn i kobiet) oraz z osób żyjących w małżeństwie, które są całkowicie poświęcone Bogu zgodnie ze swym stanem, w rodzinie.
Najważniejszym zobowiązaniem członków jest radykalne życie przykazaniem miłości wzajemnej, aby utrzymywać żywą obecność Jezusa, którą On obiecał tym, którzy są zjednoczeni w Jego imię (Mt 18,20).
Pierwsze focolare powstaje w Trydencie, z Chiarą Lubich i jej pierwszymi towarzyszkami, w 1944 roku. W 1948 otwiera się pierwsze focolare męskie. Aktualnie takich wspólnot jest 780 w 87 krajach.