Nowa Ludzkość – Jest wyrazem całego Ruchu w życiu społecznym. Głównymi animatorami są osoby świeckie nazwane „Wolontariuszami Boga”, które pochodzą z najróżniejszych kategorii społecznych i rozmaitych zawodów. Angażują się oni w odnowę wielu obszarów życia społecznego, takich jak ekonomia, odniesienia między zbiorowościami, grupami etnicznymi i kulturami, prawo, służba zdrowia, sztuka, edukacja, komunikacja, polityka.