WFOŚiGW logo_jpg„Słońce jako źródło energii” dofinansowana przez Wojewódzki  Fundusz Ochrony  Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

w formie dotacji, w kwocie 7 915,00 zł.

www.wfosigw.pl