pobraneFundacja Mariapoli informuje o zakończeniuPROW1

w dniu 12.12.2014 r. realizacji operacji

w ramach zawartej umowy o przyznanie pomocy

Nr 00523-6930-UM0741146/13 z dnia 02.09.2014 r. w ramach działania 413

Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013

w zakresie małych projektów 

  1. „Przystanek turystyczny w Trzciance”

 

Wartość zadania:                   19 530,35 zł

Kwota dofinansowania:       11 699,00 zł