2017201820192022

Czym jest Mariapoli? Dosłownie „Miasto Maryi” – najbardziej charakterystyczne ze spotkań Ruchu Focolari: wszyscy razem dorośli, dzieci, osoby różnego pochodzenia, zawodów i stanu spotykają się by przeżyć swojego rodzaju laboratorium braterstwa w świetle Ewangelii.Linią wiodącą tego oryginalnego doświadczenia powtarzającego się w wielu krajach świata jest „złota reguła”, która zaprasza, żeby czynić innym to, co byśmy chcieli, aby nam czyniono.Pierwsze Mariapoli odbywały się w Dolomitach, górach w okolicach Trydentu. Gromadziły młodzież, rodziny, robotników, polityków. Tworzył się zalążek społeczeństwa odnowionego poprzez miłość ewangeliczną. Ludzie z południowego Tyrolu, z Włoch, Francji, Niemiec, którzy się tam spotkali doświadczali jak znikają urazy i uprzedzenia. Jedna z piosenek śpiewanych na tamtych Mariapoli mówi „ Cóż za znaczenie mają stanowiska, jeśli tu jesteśmy braćmi”. Bardzo dobrze wyraża poczucie braterstwa, jakim się oddychało wówczas i dzisiaj tam gdzie powtarza się to oryginalne doświadczenie. Już od pierwszych Mariapoli ich cechą charakterystyczną była międzynarodowość. Dzięki temu nastąpiła ekspansja ruchu od 1952 roku do różnych krajów Europy, a od 1958 na inne kontynenty. W 1959 roku na Mariapoli w Fiera di Primiero przewinęło się 10 000 osób. Obecnie Mariapoli odbywają się na 5 kontynentach. Powstałe w Ruchu miasteczka są stałymi Mariapoli. W Polsce pierwsze Mariapoli odbyło się w 1969 roku w Zakopanem.