Od samego początku charyzmat Chiary przyciągał księży i zakonników. Ten ewangeliczny styl życia miał siłę rozpalającą ich życie i posługę.
Pl_K_1Z biegiem czasu wyodrębniły się gałęzie kapłanów focolarinów i kapłanów wolontariuszy.
W Polsce końca lat sześćdziesiątych i w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia narzędziem Opatrzności w posiewie charyzmatu jedności wśród księży i kleryków był śp. ks. dr Stanisław Bista, wicerektor Śląskiego Seminarium Duchownego w Krakowie, a później Oficjał Sądu Biskupiego w Katowicach. To on, czerpiąc charyzmat od Natalii – pierwszej towarzyszki Chiary, przebywającej wówczas w NRD – w niezwykle entuzjastyczny i radosny sposób przekazał tę duchowość dziesiątkom kleryków i księży, organizując dla nich spotkania i zapraszając na letnie Mariapoli.
Wraz z ukonstytuowaniem się Dzieła Maryi w Polsce, odpowiedzialnym za gałąź kapłańską został ks. Tadeusz Fitych. Dzięki jego wielkiemu zaangażowaniu w formację, organizowanie spotkań dla księży, zakonników i kleryków powstały pierwsze kapłańskie focolare (wrocławskie z siedzibą w Ząbkowicach Śl., nieco później katowicko-krakowskie) oraz nuclea (wspólnoty) księży wolontariuszy, a także pierwsze unità (wspólnoty) kleryckie w Kielcach i w Katowicach.
W latach 1994 – 1996 funkcję odpowiedzialnego pełnił ks. Łukasz Kamykowski, a od 1996 ks. Eugeniusz Krasoń.
Łaska charyzmatu jedności w życiu kapłańskim
Przyjęty charyzmat jedności wnosi w życie człowieka nową łaskę, nowe światło, mądrość… Może on wszystko odnowić, ożywić, uczynić życie piękniejszym i wartościowszym. Takie ma też oddziaływanie na życie kapłańskie.
Księża spotykają się bądź to w focolare kapłańskich (w Polsce są cztery), bądź w nucleach wolontariuszy, albo też w gronie poszerzonym o sympatyków, których ta duchowość pociąga i pomaga im w życiu.
Pl_K_3Staramy się, by w czasie spotkań doświadczyć klimatu rodziny, braterskiej wspólnoty, radować się obecnością Zmartwychwstałego Pana. Ważnym elementem tych spotkań jest wspólna medytacja (zaczerpnięta ze skarbca duchowości Dzieła Maryi) oraz komunia duszy. Tu światło charyzmatu przenika i oświeca nasze codzienne życie i posługę. Są to niezwykle cenne momenty, gdyż w tej komunii udaje nam się rozwiązywać wiele problemów, które niesie życie, znaleźć światło w trudnych sytuacjach, doświadczać duchowej i fizycznej odnowy. Wracamy wypoczęci, z nowym zapałem, radością i z przekonaniem, że trzeba jeszcze pełniej żyć charyzmatem jedności.
Dom im. Jana Pawła II – Centrum Duchowości Wspólnotowej dla Prezbiterów i Kleryków
Pl_K_2
Przyjęcie sugestii Chiary Lubich – wyrażonej podczas jej wizyty w miasteczkuFiore w 2000 r. – zaowocowało powstaniem domu formacyjnego dla księży i kleryków. Dzięki Bożej Opatrzności i komunii dóbr pomiędzy księżmi udało nam się w latach 2003 – 2005 zbudować dom, któremu Chiara nadała imię Jana Pawła II. Jest on miejscem rekolekcji, dni skupienia, „dni focolare”, a także dni wypoczynku.