Ruch parafialny – By uczynić z parafii „dom i szkołę komunii”, wzbudzając nową żywotność i moc ewangelizacyjną. Animatorami są kapłani, zakonnicy i osoby świeckie z Ruchu. Działalność, która rozwija się również na poziomie diecezjalnym w niektórych włoskich Kościołach lokalnych.