Isa bin Marjam / Jezus Chrystus – Bratem każdego z nas

 
W dniu 29 maja 2015 roku w Katowicach, w muzułmańskim Centrum Kultury i Dialogu Doha odbył się III DZIEŃ CHRZEŚCIJAŃSTWA WŚRÓD MUZUŁMANÓW W POLSCE nt. „Isa bin Marjam / Jezus Chrystus – Bratem każdego z nas”.

DSC_0232.previewNa zaproszenie przewodniczącego Śląskiego Oddziału Ligi Muzułmańskiej w RP imama Abdula Jabbara Koubaisego przybyli przedstawiciele: Władz Miasta, Kościołów: katolickiego, ewangelicko-augsburskiego i prawosławnego, Uniwersytetu Śląskiego, a także Gminy Wyznaniowej Żydowskiej. Gościem honorowym spotkania byli Prezydent Ruchu Focolari Maria Emmaus Voce i współ-prezydent Jesús Morán, którzy w tych odwiedzali wspólnoty Ruchu Focolari w Polsce.

Do uczestników spotkania Przesłanie skierował metropolita katowicki abp Wiktor Skworc, które odczytał ks. dr Tadeusz Czakański, delegat arcybiskupi ds. dialogu międzyreligijnego w Archidiecezji. Arcybiskup przypomniał za papieżem Franciszkiem, że: „Dialog międzyreligijny stanowi konieczny warunek pokoju w świecie i dlatego jest obowiązkiem chrześcijan, podobnie jak i innych wspólnot religijnych” (Evangelii gaudium, 250). Odnosząc się do tematu spotkania, Metropolita podkreślił, że fundamentem nauczania Jezusa Chrystusa jest miłosierna miłość bliźniego i życzył, aby to katowickie spotkanie międzyreligijne, pomogło wszystkim „głębiej przeżywać tajemnicę Bożego Miłosierdzia” i przyczyniało się do coraz większej otwartości na dialog, który pomaga lepiej się poznać i wzajemnie zrozumieć; aby jeszcze bardziej współpracować na polu miłosierdzia i troski o skrzywdzonych i wykluczonych”.

Słowa pozdrowienia przekazali także: ks. Sergiusz Dziewiatowski – mitrat Kościoła Prawosławnego; ks. Michał Matuszek – przedstawiciel biskupa Marian Niemca z Kościoła Ewangelicko-Luterańskiego; ks. dr hab. Jacek Kempa – prodziekan Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach; Andrzej Saramowicz – współprzewodniczący Rady Wspólnej Katolików i Muzułmanów ze strony muzułmańskiej, oraz Danuta Kamińska, Skarbnik Miasta Katowice – w imieniu Marcina Krupy Prezydenta Katowic. Słowa pozdrowień przekazali także ambasadorowie Kataru, Republiki Iraku oraz Królestwa Arabii Saudyjskiej.

W pierwszej części spotkania ks. dr Adam Wąs, członek Komitetu ds. Dialogu z Religiami Niechrześcijańskimi KEP nakreślił cechy dialogu chrześcijańsko-muzułmańskiego w Polsce, wydobywając trzy najbardziej znaczące stałe wydarzenia: zainicjowany 15 lat temu przez Kościół katolicki „Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce” (obchodzony zawsze 26 stycznia); wypromowane przez polskich muzułmanów Tatarów, po tragedii w 2001 roku w Nowym Jorku, spotkanie pod nazwą „Modlitwa o Pokój i Sprawiedliwość na Świecie” (obchodzone w maju), oraz zainicjowany trzy lata temu przez muzułmanów zrzeszonych w Lidze Muzułmańskiej w Polsce – „Dzień Chrześcijaństwa wśród muzułmanów w Polsce” – wydarzenie nie znajdujące żadnego odpowiednika w świecie muzułmańskim.
DSC_0105.previewNastępnie Emmaus Maria Voce w swoim przemówieniu przywołała niektóre fragmenty z Pisma Świętego, które mówią o Jezusie już od momentu Jego narodzenia, kładąc nacisk na jego miłość do każdego człowieka. „I to jest miłość uniwersalna, bez ograniczeń, która zafascynowała tych wszystkich, którzy są członkami Ruchu Focolari, ta miłość stała się regułą naszego życia”, stwierdziła Prezydent Ruchu Focolari. „Jedną z intuicji Chiary Lubich, która stanowiła jedną z podstaw duchowości jedności już od pierwszych dni było odkrycie wartości przykazania Jezusa par excellance: „To jest moje przykazanie: abyście kochali się wzajemnie tak, jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej: oddać życie za własnych przyjaciół” (J 15, 12-13). I dodała: „Kochać zawsze w ten sposób nie jest łatwo, czasami lub bardzo często ta miłość do brata wymaga oddania trudu, poświęcenia(…), ale również Jezus jest tutaj dla nas przykładem: On ukochał aż do oddania swojego życia za nas”. Na koniec Emmaus Voce życzyła: aby Jezus – „największy i najmiłosierniejszy, pomógł nam patrzeć na siebie jak bracia z tą miarą, którą On sam nam pokazał, aby razem budować świat w którym panuje braterstwo, a więc pełny i prawdziwy pokój, na który wszyscy czekamy”.

Mufti Nedal Abdu Tabaq, przewodniczący Rady Imamów w Polsce, mówiąc o Jezusie Chrystusie, podkreślił że on „nie jest tylko naszym bratem, ale jest przewodnikiem wszystkich”, a więc należy za nim iść. W Koranie jest napisane – podkreślił Mufti – że „Jezus jest znakiem (…) On nie tylko został cudownie poczęty, ale również sam czynił cuda, leczył chorych, wskrzeszał zmarłych”. Każdy z nas, podkreślił również, powinien „wzbudzić światło w tych, którzy cierpią (…). Nie jesteśmy świeczkami, które można zgasić, ale jesteśmy światłem, które już z nich wyszło, i to światło jest obecne w każdym człowieku, ale my powinniśmy zawsze je odkrywać, sprawić, aby było je widać (…) w potrzebie, tak jak to zrobił Jezus Chrystus (…) Oto Jezus, którego kocham, którego znam, którego uwielbiam”.

DSC_0257.previewWspólne akcje na rzecz dialogu międzyreligijnego, zagrożenie wartości rodziny i potrzeba chronienia jej razem, jako osoby wierzące a także zagadnienia dotyczące wychowania dzieci do dialogu, to niektóre problemy, o których mówiono podczas braterskiego dialogu z Marią Voce i Jesúsem Morán w drugiej części spotkania.

Spotkanie zakończono chwilą refleksji, podczas której chrześcijanie odmówili modlitwę Ojcze Nasz a muzułmanie modlitwę D’ua. Znak pokoju przekazany każdemu przez uściśnięcie dłoni lub przez objęcie się był wyrazem przeżytej w tych godzinach braterskiej miłości pomiędzy chrześcijanami, muzułmanami i żydami. Dzień Chrześcijaństwa wśród muzułmanów w Polsce, którego się nie zapomni.

Fotogaleria

Regulamin(500)