Chiara Lubich: Biskup Frascati otworzył proces beatyfikacyjny

 
Uroczystość odbyła się 27 stycznia o godzinie 16:00 w Katedrze we Frascati (Włochy, prowincja Rzym).
Jej życie ukształtowane było przez ideę świętości opartej na EwangeliiChiara Lubich pisała: «My odnajdujemy świętość w Jezusie, który rozwija się w nas, ponieważ kochamy. Świętość przychodzi jako konsekwencja miłości. A my możemy ją osiągnąć jedynie w ten sposób. Gdybyśmy chcieli szukać świętości dla niej samej, nigdy jej nie osiągniemy. A więc kochać i nic innego. Stracić wszystko, również przywiązanie do świętości, aby starać się tylko kochać!».
ChiaraSilviaLubich-283x182Wagę tego wydarzenia podkreśla wybór katedry we Frascati (Rzym) na miejsce, w którym biskup

 Raffaello Martinelli rozpoczął “proces dotyczący życia, działalności, cnót i opinii świętości” Chiary Lubich. To na terenie diecezji Frascati znajduje się  Międzynarodowe Centrum Ruchu Focolari, a Chiara Lubich spędziła tu większość swego życia, i tutaj też zmarła. Jej trumna spoczywa w Kaplicy Centrum Ruchu, w Rocca di Papa.

Ceremonia otwierająca “Proces beatifikacyjny i kanonizacyjny”, nazywana również Prima Sessio miała miejsce we wtorek, 27 stycznia 2015 roku; o godzinie 16:00 rozpoczęły ją Nieszpory. Odczytany został Dekret rozpoczynający proces, nihil obstat Stolicy Apostolskiej; Biskup desygnował relatora oraz trybunał diecezjalny i postulatorów. Od tej chwili Chiara Lubich może być nazywana Sługą Bożą.

W liście do Ruchu Focolari, Maria Voce z wielką radością przekazała wiadomość i życzyła wszystkim, którzy żyją duchowością jedności, aby byli «żywym świadectwem» tego, czym Chiara żyła, co głosiła i dzieliła z wieloma osobami, we wspólnym zaangażowaniu, by «uświęcić się razem».

Pierwszy krok w stronę procesu miał miejsce 7 grudnia 2013 roku, w 70. rocznicę powstania Ruchu Focolari, kiedy to Prezydent Maria Voce ogłosiła decyzję o zwróceniu się z prośbą do Biskupa Frascati, Martinellego. Prośba ta była echem pragnienia licznych członków Ruchu, aby w ten sposób pobudzić wiele osób do duchowego i moralnego zaangażowania dla dobra ludzkości. W ciągu kolejnych miesięcy zebrane zostały dokumenty potrzebne do wszczęcia procesu.

O tym, że Chiara Lubich nie przestała być światłem przez tych 5 lat od jej śmierci, świadczy stały napływ ludzi odwiedzających miejsca, w których żyła i gdzie została pochowana: przeszło 120 000 osób z różnych kontynentów, wyznawcy różnych religii, kardynałowie, biskupi, naukowcy, politycy, młodzież, członkowie stowarzyszeń i ruchów, osoby o przekonaniach niereligijnych, dzieci i dorośli poszukujący nadziei.

Staniemy się świętymi, wyjaśniała dalej Chiara, «jeżeli uczynimy miłość wzajemną podstawą naszej świętości (ponad wszystko inne, nawet ponad świętość samą w sobie) – jako podstawę lub regułę, jako środek naszego uświęcenia i jako jego cel».

 

Modlitwa za wstawiennictwem Chiary Lubich:

Ojcze Przedwieczny, źródło Miłości, wszelkiego światła i dobra, dziękujemy Ci za charyzmat jedności, jaki podarowałeś Chiarze oraz za godne podziwu świadectwo, jakie dała Kościołowi i ludzkości, żyjąc tym charyzmatem, wierna Jezusowi Opuszczonemu.

Daj nam, Ojcze, za sprawą Ducha Świętego, abyśmy, żyjąc Słowem Bożym w każdej chwili obecnej, przyczyniali się za przykładem Chiary, wraz ze wszystkimi ludźmi dobrej woli, do realizacji pragnienia Twojego Syna: „Aby wszyscy stanowili jedno!”.

Pokornie Cię prosimy, pozwól nam, Twoim dzieciom, trwać w miłości wzajemnej i do wszystkich, aby móc radować się obecnością Zmartwychwstałego, podczas gdy w jedności z Chiarą i za jej wstawiennictwem, ośmielamy się prosić, jeśli jest to zgodne z Twoją wolą, o łaskę ……………. przez zasługi Pana naszego Jezusa Chrystusa i na chwałę Trójcy Przenajświętszej. Amen

Regulamin(500)