Afryka: projekt „Wszyscy do szkoły!”

 
Na wyspie Idjwi w Demokratycznej Republice Konga organizacja pozarządowa Ruchu Focolari, AMU (Akcja dla Zjednoczonego Świata) czyni starania w celu wsparcia szkoły i edukacji nowych pokoleń.

Lake-KivuPodczas nauki dzieci siedzą na pniach drzew, a własne kolana służą im jako ławki. Rzecz dzieje się na wyspie Idjwi, na środku jeziora Kivu, we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. W ostatnich konfliktach zbrojnych, toczących się na terenie tego kraju, wyspa, z racji swego położenia, wykorzystywana była jako platforma tajnych posunięć różnych oddziałów wojskowych.

Na wyspie brakuje wielu usług, m.in. transportu oraz dostaw energii elektrycznej. Ludzie przemieszczają się między wyspą a stałym lądem głównie w niestabilnych łodziach, zwanych pirogami, co często kończy się wypadkami i śmiercią z powodu rozbicia łodzi i utonięcia. Prowadzi to do wysokiego poziomu śmiertelności – dane potwierdzają, że w co piątej rodzinie są półsieroty.

Gospodarka wyspy opiera się na rolnictwie i rybołówstwie. Uprawiane są zwłaszcza: fasola, maniok, orzechy arachidowe, soja i kawa. Rozpowszechniona jest hodowla kurczaków, kóz, indyków i świń. Jednak w ostatnich latach produkcja rolna zmniejszyła się, zwłaszcza z powodu pogorszenia jakości gleby, niewystarczającego szkolenia rolników oraz braku nasion i odmian roślin bardziej odpornych na choroby. Ze względu na sytuację ekonomiczną wielu młodych na wyspie nie ma pracy ani perspektyw zawodowych.

20161026-01Cztery obecne tam parafie starają się odpowiadać na potrzeby ludności lokalnej. Zwłaszcza parafia w Bumpeta, w północnej części wyspy, licząca 76.000 mieszkańców. Bardzo dynamiczna w zarządzaniu szkołami podstawowymi i średnimi, otrzymała wyrazy uznania ze strony państwa kongijskiego.

Uwzględniając aktywne uczestnictwo populacji w promowaniu edukacji dzieci i młodzieży z wyspy, AMU uruchomiła projekt, który z przekonaniem stawia na przyszłość kraju i ma na celu wsparcie parafii Bumpeta poprzez wyposażenie jej w Instytut Cikoma. Jest to szkoła wyższa o ukierunkowaniu pedagogicznym i społecznym, która kształci dla wyspy przyszłych nauczycieli. Szkoła, która zmierza ku przyszłości, ale jednocześnie stawia czoła aktualnym oznakom zacofania i niesie pomoc ludziom, którzy z trudem usiłują wyjść z ubóstwa.

Do szkoły uczęszcza około 900 chłopców i dziewcząt, podzielonych na 14 klas. W niektórych klasach znajdują się zniszczone ławki, w innych brakuje wszystkiego. Projekt przewiduje zwłaszcza wyposażenie szkoły w 308 niezbędnych ławek. Obecnie jeszcze wielu uczniów używa pni drzew jako krzeseł, a kolan jako stołu, co w konsekwencji powoduje poważne wady postawy. Ławki zostaną wykonane przez kongijską fabrykę i w ten sposób projekt przyczyni się także do wsparcia lokalnej działalności produkcyjnej. Ludność Bumpeta aktywnie uczestniczy w realizacji projektu i zajmie się w szczególności transportem ławek na wyspę.

Regulamin(500)