Chiara Lubich: Rodzina misterium miłości

 
W 2017 roku mija 50 lat od powstania gałęzi Ruchu Focolari poświęconej rodzinom. Rok, w którym chcemy się zatrzymać i poznać na nowo tę podstawową komórkę społeczną w jej pierwotnym zamyśle.

famiglie-1[…] kiedy Bóg stworzył rodzaj ludzki, ukształtował rodzinę; kiedy Słowo Boga zstąpiło na Ziemię chciało się narodzić w rodzinie, kiedy Jezus rozpoczął swoje życie publiczne, świętował początek nowej rodziny.

W sercu Boga rodzina zajmowała ważne miejsce, myślał o niej, jako o rzeczywistości tak istotnej, że odcisnął na niej swój ślad: ona faktycznie odzwierciedla życie samego Boga, życie Trójcy Świętej […] „Ale jaki był Jego zamysł w odniesieniu do rodziny?

Bóg, który jest miłością, wyobraził sobie rodzinę, jako splot, spichlerz miłości: miłość małżeńską pomiędzy małżonkami, miłość macierzyńską, ojcowską wobec dzieci, miłość dzieci do rodziców. Miłość dziadków do wnuków, wnuków do dziadków, miłość do wujków i odwrotnie.

Rodzina jest szkatułką, klejnotem, misterium miłości. Bóg tak ją pomyślał i stworzył. A Jego Syn, zbawiając świat, wysublimował tę miłość naturalną, którą są nasiąknięci członkowie rodziny, przynosząc na ziemię ogień boskiej miłości i pragnie, aby płonął wszędzie. Dlatego też rodzina stała się nie tylko pierwszą komórką ludzkości stworzoną przez Boga, ale także podstawową komórką Kościoła założonego przez Jego Syna.

Ze względu na miłość nadprzyrodzoną, która ją zdobi, na chrzest i inne sakramenty, szczególnie sakrament małżeństwa, członkowie rodziny są wezwani każdy z osobna i razem do delikatnego i szczytnego zadania, do budowania małego kościoła. […].

[Jezus] pragnie, aby małżonek, nie kochał i nie widział w swojej małżonce tylko tej, z którą dzieli życie, ale kochał w niej Jego samego – Chrystusa. To, co robisz dla niej uważa za uczynione sobie i odwrotnie. Jezus w żonie i Jezus w mężu mają być kochani miarą, jakiej żąda Jezus a wyraził ją tymi słowami: „Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie”. (J 13.34). Kochajcie się aż do oddania życia jeden za drugiego.

Jeśli przez cały dzień rodzice będą tego świadomi, w czasie modlitwy, pracy podczas posiłków, czy podczas odpoczynku, sprzątania czy też w zabawie z dziećmi…, wszystkie chwile będą dobre, aby świadczyć o Bogu.

Fragmenty wystąpienia Chiary Lubich na Kongresie dla Rodzin w Castel Gandolfo 8 kwietnia 1989 roku

Regulamin(500)