Dzień Otwarty Punktu Przedszkolnego w Mariapoli Fiore

 
Słoneczna sierpniowa niedziela otworzyła nasze Miasteczko na środowisko lokalne poprzez zaproszenie do nowopowstającego Punktu Przedszkolnego.

PP 1Przystrojone balonikami szerokie wejście do przedszkola z zapraszającym plakatem „WITAJCIE W PRZEDSZKOLU „BRATKI” wyglądało bardzo zachęcająco…

Nazwaliśmy je „Bratki”, bo wszyscy mieszkańcy Fiore – Miasta Kwiatu, są umiłowanymi dziećmi Boga w Jego ogrodzie, gdzie każdy jest niepowtarzalny i piękny, ukochany nieskończenie przez Pana i tworzący harmonię ze wszystkimi innymi… Są tam też Bratki, bo wszyscy przed Panem jesteśmy braćmi, jego dziećmi. A ponieważ wzajemnej miłości braterskiej należy uczyć się od małego  – stąd idea naszego przedszkola.

Oczywiście będą programy rozwijające wszelkie zdolności dzieci od samoobsługi i zaradności poprzez odkrywanie talentów intelektualnych, językowych, muzycznych, plastycznych, sportowych czy teatralnych, wrażliwości na piękno przyrody, a nade wszystko naukę bycia w relacji z drugą osobą i grupą. Wszystko chcemy tworzyć w Miłości i dla Miłości. Nasi mali absolwenci doświadczą i już niedługo zapragną życia dla innych, bo poczują, że prawdziwe szczęście jest w dawaniu… Niezwykłą szansą dla wszystkich: dzieci, rodziców i nauczycieli będzie spotkanie w naszym przedszkolu kwiatów wyjątkowych, innych niż wszystkie, niepowtarzalnych. To Dzieci specjalnej troski, dzięki którym będziemy rozwijać w sobie uważność na potrzeby drugich, tolerancję, współodczuwanie, pomoc wzajemną, szacunek dla każdej osoby i cieszyć się darami jakie otrzymaliśmy od Pana, by nieustannie rozwijać w nas radość…

To będzie naprawdę przepiękna łąka!

Po Mszy Świętej o godzinie 11 plac przed przedszkolem zapełnił barwny tłum. Wszyscy goście zachęceni raz jeszcze  „od ołtarza” mogli zwiedzić wszystkie  pomieszczenia, zajrzeć w każdy kącik przedszkola również kolorowo przystrojonego. Komu nie wystarczało ogólne wrażenie, mógł dopytać się o każdy szczegół planowanej pracy placówki. Pracownicy przedszkola byli do dyspozycji dla każdego. Panie „Przedszkolanki” organizowały dzieciom zabawy, razem z każdym dzieckiem robiły balonikowe fantazje. Podążały za nimi obserwując też,  jak czują się wśród nowych zabawek i otoczenia. Każde dziecko otrzymało drobną pamiątkę. Były też dla wszystkich lody! Największą jednak atrakcją była nauka robienia „największych baniek na świecie”! Ileż radości, biegania, wesołych okrzyków, i kolorów!    Cały plac zapełnił bańkowy świat marzeń!

Te marzenia, to szczęśliwe dzieciństwo wszystkich Dzieci! Czekamy na nie już od początku września tego roku! Niech radosnym gwarem, tak jak w tą niedzielę, wypełnią się gotowe już sale przedszkolne i zielone, łąkowe przestrzenie wokół…

Regulamin(500)