O przyszłości wydawnictw Focolari w Europie środkowo-wschodniej

 
W dniach 14-15 października br. redakcje „Citta Nuova” krajów Europy środkowo-wschodniej spotkały się w Bratysławie. Cel spotkania - wymiana doświadczeń, poszukiwanie wspólnych rozwiązań w pracy wydawniczej oraz wypracowanie płaszczyzn współpracy.

20171015_111820 (Copy)Bratysława była gospodarzem spotkania redakcji wydawnictw Ruchu Focolari istniejących w Europie środkowo – wschodniej. W spotkaniu uczestniczyły osoby pracujące w redakcjach czasopisma Citta Nowa (Nowe Miasto, w różnych krajach czasopisma noszą różne tytuły np. Nowy Świat), redakcjach wydawnictw książkowych, a także w redakcjach stron www. Polska także miała swojego przedstawiciela.

Celem spotkania była wymiana doświadczeń, ale także wspólne poszukiwanie lepszych rozwiązań w dalszej pracy. Wypowiedzi założycielki Chiary Lubich i współfundatora Pasquale Foresiego z 1970 roku, w której wyjaśniali rolę wydawnictw w naszym Ruchu, było sięgnięciem do źródeł i okazało się drogowskazem dla obrad.

Sytuacja wydawnictw jest różna. Są kraje, jak np. Węgry gdzie udało się wypracować model kilkunastoosobowej redakcji. Wykorzystują najnowocześniejsze media w pracy redakcji, co upraszcza realizację kolejnych etapów powstawania czasopisma. Podobnie jest w Słowenii. Są też kraje, gdzie nie wypracowano jeszcze optymalnego modelu pracy, który pozwoliłby na wydawanie Citta Nuova na poziomie, który byłby dostrzegany na rynku wydawniczym.

Podobnie wygląda sytuacja wydawnictw książkowych. Są kraje, gdzie oprócz wydawnictw związanych z duchowością Focolari udaje się wydawać książki autorów – ekspertów, dotyczące aktualnych problemów życia społecznego.

Integralną część spotkania stanowiły warsztaty prowadzone przez dziennikarzy. Były okazją do refleksji nad koniecznością doskonalenia profesjonalizmu, żeby osiągnąć poziom naszych wydawnictw, który pozwoli zaistnieć na krajowym rynku wydawniczym.

Wśród konkluzji przekonanie, że mamy wartości, które chcemy podarować światu. Naszym głosem w dzisiejszych czasach są media i chcemy dołożyć wszelkich starań, żeby ten głos był coraz bardziej słyszalny w świecie. Spotkanie było pierwszym krokiem w tworzeniu sieci współpracy, która nie tylko pomoże podnieść poziom naszych wydawnictw, ale będzie także narzędziem tworzenia świata zjednoczonego w tej części Europy.

Regulamin(500)