Chiara Lubich: Rodzina z Nazaretu

 
Aby przyjść na świat, Bóg wybrał rodzinę. To wystarczyłoby, aby zrozumieć niezastąpioną naturę rodziny - mikrokosmosu społecznego, którego nieosiągalnym modelem jest ta z Nazaretu. Przytaczamy fragment z przemówienia Chiary Lubich do rodzin zgromadzonych na FamilyFeście w 1981 roku.

HOLY-FAMILY-2-768x618Wydaje mi się, że po to, by przywrócić rodzinie jej prawdziwe oblicze, jej blask, trzeba pokazać ten wspaniały i uniwersalny wzór – Rodzinę z Nazaretu, jaki pozostawiła nam Przedwieczna Mądrość. Na nią właśnie wszystkie rodziny świata, jakie istnieją teraz i jakie przyjdą, mogą patrzeć, jako na model i wzór. I nie tylko rodziny, ale także pojedyncze osoby, które tworzą rodzinę, mogą z niej czerpać przykład swojej postawy, stosunku do Boga i do ludzi oraz natchnienie do zdobywania cnót.

Dla każdego mężczyzny, który jest małżonkiem i ojcem, św. Józef, Oblubieniec Maryi, ojciec Jezusa według mniemania ludzi, będzie siłą, światłem, natchnieniem i bodźcem do postępowania. Od niego nauczy się on wiernego trwania w próbach, heroicznej czystości, wytrwałości, działania w milczeniu, szacunku, uwielbienia i podziwu dla matki swoich dzieci, uczestniczenia w troskach rodziny… A każda kobieta, która jest małżonką i matką, zobaczy w Maryi wzór swoich powinności, zrównanie z mężczyzną, odnajdzie swoją tożsamość. Zobaczy w Oblubienicy Józefa w pełni zrealizowane pragnienie bycia protagonistką; na Jej przykładzie zrozumie, jak przekraczała granice własnej rodziny, szerząc bogactwa, którymi została obdarowana: zdolność do poświęceń, głębię wnętrza dającą jej pewność, religijność, która ją wyróżniała, wrodzoną potrzebę wzrastania, i pomocy we wzroście innym, jak promieniowała szczerością, czystością, pięknem. Podobnie dzieci mogą odnaleźć dwie tendencje w Jezusie, synu Maryi i Józefa, zespolone w nim w cudowny sposób, które mogą je niepokoić: potrzebę zobaczenia siebie, jako nowego pokolenia, mającego otworzyć nowy rozdział historii i pragnienie schronienia się pod skrzydłami bliskich w miłości i posłuszeństwie.

Tak. Niech Święta Rodzina, klejnot dający obraz ludzkości zjednoczonej, odzwierciedlająca w sobie życie Trójcy Świętej, w której miłość sprawia, że Bóg jest jednością, stanie przed naszymi oczami, niech będzie z nami, …dla dobra rodzin w świecie, w Kościele i dla chwały Bożej!

 

Chiara Lubich – Przesłanie na FamilyFest 1981

Regulamin(500)