Wielki Czwartek – Miłość

 
Przypominamy tekst Chiary Lubich, który wyjaśnia jak w Ruchu staramy się przeżywać Triduum Paschalne. Chiara Pisze: Każdy z tych dni poprzedzających Wielkanoc moglibyśmy określić jednym słowem, które w Ruchu mówi, kim powinniśmy być. Są to: Miłość - Wielki Czwartek.; Wielki Piątek – Jezus Opuszczony; Wielka Sobota – Maryja; Wielka Niedziela – Jezus Zmartwychwstały.

Miłość. Wielki Czwartek – dzień, w którym przez lata przeżywaliśmy często radość szczególnej zażyłości z Bogiem; przypomina nam obfitość miłości, którą Niebo wylało na ziemię.

Miłością jest przede wszystkim Eucharystia, podarowana nam tego dnia. Miłością – kapłaństwo, będące służeniem miłości, które między innymi sprawia, że Eucharystia jest możliwa. Miłością jest jedność, skutek tej miłości, o którą Jezus właśnie tego dnia prosił Ojca,: „Aby wszyscy stanowili jedno (…), tak jak My jedno stanowimy” (J 17,21-22). Miłością – nowe przykazanie, które Jezus objawił tego dnia, zanim oddał życie: „Jak Ja was umiłowałem, żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali” (J 13,34-35). Przykazanie, które pozwala nam tutaj na ziemi żyć na wzór Trójcy Przenajświętszej.

                                               Cztery słowa, Castel Gandolfo, 20.04.2000.

Regulamin(500)