Maria Voce o wizycie Papieża Franciszka w Loppiano

 
Maria Voce - prezydent Ruchu Focolari przypomina wyzwanie, jakie postawił przed nami Papież 10 maja w Loppiano i zachęca do wprowadzania go w życie.

„Dwa tygodnie temu byliśmy z Papieżem w Loppiano. Minęły dwa tygodnie i zadajemy sobie pytanie: „Ale czy to naprawdę miało miejsce?” To się naprawdę wydarzyło! Co więcej, [Papież] pozostawił nam również zadanie do wykonania. Dlatego w tym momencie zadaję sobie pytanie: „Czy w pełni zdajemy sobie sprawę z tego, co się wydarzyło?”. Może odkrywamy to powoli, w miarę zgłębiania Jego wspaniałego przesłania. Papież postawił przed nami wyzwanie, powiedział, że jesteśmy na początku, na początku Loppiano, na początku wszystkiego. Bycie na początku sprawia, że musimy patrzeć naprzód, że musimy coś robić, aby iść naprzód. Papież powiedział nam, co robić: musimy przemieniać społeczeństwo, musimy – powiedział mocne słowa – nie tyle zadawalać się budowaniem relacji osobistych, pomiędzy rodzinami, pomiędzy grupami, pomiędzy narodami, ale wręcz musimy połączyć się, by odpowiedzieć na wyzwania współczesnego społeczeństwa, które idzie w złym kierunku i które potrzebuje Ewangelii, które koniecznie potrzebuje zalążków ewangelicznego życia, aby potem one rozkwitły i je przemieniły.

W tym rzeczywiście czujemy, że jesteśmy na początku i naprawdę tak jest. Jednak nie możemy się zatrzymać, ponieważ Papież, mówiąc to, zachęcił nas: „Wy możecie to zrobić”. I powiedział jak to zrobić: „…przekazując innym duchowość «my», kulturę «my»”, która może spowodować globalne przymierze, powszechne [przymierze], nową cywilizację, cywilizację, która powstaje z owego «my». Powiedział nam również, że mamy pomoc i potężny bodziec w postaci charyzmatu.

Charyzmat jest darem Boga, dlatego nie możemy być pyszni z jego powodu. Ale z pokorą, o której przypomniał nam Papież, musimy mieć świadomość tego charyzmatu i robić wszystko, aby go przekazać społeczeństwu wokół nas. To jest długa i trudna droga, ale Papież powiedział: „Potrzebujemy kobiet i mężczyzn zdolnych to uczynić”. A zatem: czy chcemy odpowiedzieć na apel Papieża? Myślę, że chcemy tego z całego serca, odkrywając, tam gdzie jesteśmy, sposób w jaki przemieniać otaczające nas społeczeństwo.

Myślę, że jest to zadanie, które dzisiaj podejmujemy, a które będzie realizowane przez całe życie.”

Regulamin(500)