Kochać, zaczynać od nowa, dzielić się

 
Przemówienie Marii Voce, prezydent Ruchu Focolari, do 6000 młodych przybyłych z całego świata do Manili (Filipiny) na długo oczekiwany Genfest 2018.

„Jestem naprawdę szczęśliwa, że mogę przeżywać Genfest tutaj z wami i z tymi, którzy są z nami połączeni. Wszystkich serdecznie pozdrawiam! Jestem świadkiem relacji Chiary z tysiącami młodych ludzi z całego świata: jej dialog z nimi był zawsze fascynujący, otwarty, szczery, oparty na zaufaniu. Była wymagająca tak jak wy i była pewna, że nowe pokolenia, mające w sercu ideał jedności, uformują nowych mężczyzn i kobiety, którzy będą promieniować tym światłem, świadcząc, że świat zjednoczony jest możliwy, ponieważ jest już obecny i żywy pośród nas, tak jak tu dzisiaj.

Również ja miałam okazję spotykania się z młodymi ludźmi w różnych częściach świata i zawsze byłam zafascynowana i czułam się obdarowana waszą energią, kreatywnością i odwagą. Chiara wezwała was, żebyście byli mężczyznami i kobietami jedności, którzy potrafią nieść w swoim sercu skarby charakterystyczne dla każdej kultury i potrafią podarowywać je innym: kobiety i mężczyźni świata.

Na Genfeście w 2012 roku wylansowaliście ambitny projekt Świata Zjednoczonego. W tych latach udało się wiele zrealizować, a zasadnicza propozycja projektu – promowanie i rozpowszechnianie kultury braterstwa – rozszerzyła się na wiele osób, w tym dorosłych i dzieci.

Wiem, że już niedługo zostanie zaproponowana nowa droga, która będzie kontynuacją rozpoczętego już projektu, stawiając nas wszystkich na wielu ścieżkach prowadzących do zjednoczonego świata. Mamy wielki cel, ale wiemy, że to wielkie ideały tworzą historię. Naszym celem jest: „aby wszyscy byli jedno”. Owo „wszyscy” jest naszym celem! Uczynienie naszym tego marzenia Boga łączy nas z Niebem, a jednocześnie włącza nas mocno w dzieje ludzkości, aby ukazać ścieżkę, która prowadzi ku powszechnemu braterstwu.

Genfest kończy się propozycją, która zostanie teraz przedstawiona. Wszyscy wracamy do naszych krajów, do naszych miast. Co zrobimy? Świat zjednoczony, którego tutaj doświadczamy, zaniesiemy wszędzie tam, gdzie pójdziemy, aby zrealizował się w naszej rodzinie, w środowisku nauki, pracy, sportu, wszędzie…

Istnieje pewien sekret, aby nie zatracić tego celu, który tutaj na Genfeście wydaje się tak piękny, tak żywy, tak fascynujący. Chciałabym go wyrazić w trzech hasłach: kochać, zaczynać od nowa i dzielić się! Miłość jest sekretem szczęśliwego życia, pełnego, interesującego, zawsze nowego, nigdy nudnego, zawsze zaskakującego! Zaczynać od nowa, gdy niepokoją nas trudności, zniechęcenie, porażki, powodując że nasz zapał do budowania zjednoczonego świata zaczyna słabnąć. Mistrzowie świata trenują i podnoszą się po każdym upadku, aż do osiągnięcia celu. Dzielić się doświadczeniami, radościami, trudnościami, talentami, naszymi dobrami.

Wykorzystajmy wszystkie możliwe środki, by stworzyć sieć; podejmijmy inicjatywy dla budowania jedności: działania lokalne i te o zasięgu globalnym, ukazujące powszechne braterstwo. Wiemy, że widoczna część góry lodowej opiera się na zatopionej podstawie: tak samo braterstwo opiera się na codziennych małych gestach i działaniach podejmowanych z mocnym przekonaniem, że najpotężniejszym środkiem, którego możemy używać, by odnowić świat jest nasze serce.

Dopóki nasze serce bije, możemy kochać, możemy zaczynać od nowa, możemy się dzielić. Powszechne braterstwo zaczyna się od mojego – od naszego serca. To fascynujące wyzwanie, którym chcemy żyć razem, aby zjednoczony świat stał się spełnionym marzeniem.

                                                              Maria Voce

 

 

Regulamin(500)