Wspólny początek – Wspólnota Warszawska

 
Wspólnota warszawska, wraz z początkiem roku szkolnego, aktywnie rozpoczęła kolejny rok wspólnego życia i formacji na spotkaniu 9 września 2018 r. Zostało ono poświęcone tematowi komunikacji, który staraliśmy się pogłębić duchowo, intelektualnie i organizacyjnie. Relacja z życia Wspólnoty Warszawskiej.

Tuż po wakacjach, 9 września, wspólnota warszawska spotkała się w gościnnych progach parafii Matki Bożej Królowej Polski. Z radością zobaczyliśmy przedstawicieli wszystkich wieków i stanów naszej wspólnoty: najmłodsze dzieciaki, młodzież i dorosłych wielu pokoleń.

Tematem wiodącym spotkania było hasło „Miłość jednoczy”. Na parafialnej Mszy świętej daliśmy nasz wkład przez przygotowanie liturgii Słowa. Cieszyliśmy się widząc na Mszy wiele znajomych twarzy. Już wtedy przeczuwaliśmy, że frekwencja spotkania będzie wysoka, co potwierdziło się w sali – było ponad 100 osób –  ledwo się zmieściliśmy! Powitania trwały długo i były bardzo radosne.

Część duchową rozpoczęliśmy od rozważania Chiary Lubich „Jak tęcza”, przedstawiającego 7 aspektów (kolorów) życia chrześcijanina. Doświadczenie Kasi przybliżyło nam, w jaki sposób świadome życie „kolorami” ma wpływ na rozwiązywanie konkretnych, trudnych sytuacji w pracy czy wśród przyjaciół.

„Miłość jest światłem, jest jak promień światła, który przechodząc przez kroplę wody rozszczepia się w tęczę, w której można podziwiać siedem kolorów. Wszystkie one są kolorami światła, które same rozdzielą się jeszcze na nieskończenie wiele odcieni.

I tak jak w tęczy jest kolor czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, indygo i fioletowy – tak miłość, to znaczy życie Jezusa w nas, miała się wyrazić w różnych aspektach, kolorach, na różne sposoby, jeden inny od drugiego.”

Po takim wprowadzeniu z werwą weszliśmy w główny temat spotkania: „Miłość Jednoczy”. Wspólnie przeczytaliśmy fragmenty rozważań Chiary Lubich o komunikacji, szczególnie komunikacji we wspólnocie. Następnie wysłuchaliśmy przystępnego wykładu o podstawach komunikacji widzianych okiem psychologa. Asia przybliżała nam ten temat posługując się przykładami, które wszyscy mogliśmy wcześniej zaobserwować wśród uczestników spotkania (np. rozwiązywanie nieporozumień w pokojowy sposób). Słuchając, wiele osób wyrażało zrozumienie i czasami wręcz zachwyt przedstawianą treścią.

Następnie spotkaliśmy się w pięciu grupach, by poruszyć temat komunikacji w naszej wspólnocie. Mogliśmy wyrazić, w jaki sposób chcielibyśmy otrzymywać wieści i zaproszenia ze wspólnoty, w jaki sposób na co dzień się komunikujemy. Grupy pracowały z wielkim zaangażowaniem. Powstał pomysł, by sporządzić comiesięczny wspólnotowy newsletter, zawierający podsumowanie spotkania i zaproszenie na następne, wiadomości z życia wspólnoty oraz ewentualne ogłoszenia grzecznościowe. Dobrze przyjęto również propozycję przesyłania krótkich smsów przypominających o nadchodzących spotkaniach wspólnoty.

Ważną grupę dyskusyjną stanowili rodzice, którzy debatowali, w jaki sposób zaplanować spotkania dla dzieci w obecnym roku szkolnym i jak poprawić organizację spotkań wspólnoty, by jednoczesne spotkania dla dzieci miały walor formacyjny.

Po podsumowaniu pracy w grupach, wysłuchaliśmy krótkich relacji z wydarzeń wakacyjnych (wyjazd młodzieży na GenFest na Filipiny, 3 turnusy rekolekcji Mariapoli, Światowe Spotkanie Rodzin w Dublinie).

Chciałam raz jeszcze wyrazić radość ze spotkania z tak licznym i aktywnym udziałem naszej wspólnoty. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jego przeprowadzenie, czy przez wcześniejsze przygotowania czy reagowanie na potrzeby chwili.

Do zobaczenia 7 października!

                                               H.T.

Regulamin(500)