Ginetta (Luigia) Calliari

 

„Sine sanguinis effusione non fit effusione non fit remissio” lubiła powtarzać Ginetta (Luigia Calliari): Bez przelania krwi i cierpienia nie ma odkupienia, nie ma owoców. Odkąd Ginetta w 1944 roku spotkała Chiarę Lubich, w jej życiu nie brakowało trudności, ale obfitowało ono również w niezliczone owoce, aż do dnia 8 marca 2001 roku, kiedy odeszła. Odpowiedź Ginetty na Ideał proponowany przez Chiarę była natychmiastowa i radykalna. Bezwarunkowe „tak” dla Boga, zaprowadziło ją w roku 1959 w towarzystwie niewielkiej grupy fokolarin do Brazylii, gdzie w istniała już niewielka grupa młodych ludzi, którzy poznali Ideał  jedności.

Ginetta dzięki pracy w weneckiej farmie, jeszcze w okresie przedwojennym,  była szczególnie wrażliwa na problem nierówności społecznych i dyskryminacji. Po przybyciu do Brazylii, gdzie przepaść między bogatymi a biednymi jest bardzo wyraźna, dotyka ją to głęboko. „Pamiętajcie, że celem istnienia Ruchu w Brazylii są ubodzy”. Taka była misja, którą Chiara wskazała przed odlotem grupy.

Przez wiele lat w tym ogromnym kraju Ameryki Południowej powstało wiele fokolare, wspólnota osób należących Ruchu rozrosła się do ponad 300 tys. członków, powstało około pięćdziesięciu nowych ośrodków działalności Ruchu. Wiele z tych dzieł  dzięki zaufaniu Ginetty w działanie Opatrzności Bożej. „Od pierwszego momentu wyraźnie odczuwaliśmy, że Bóg sam, poprzez przemianę ludzkich serc, ma moc rozwiązywania problemów społecznych” – mówiła Ginetta. „Nosiłam na sobie nie żelazny krzyż mojego dzieciństwa, ale krzyż żywy, który odnajdywałam w sercach ludzi, których spotkałam”.

Ekonomia Komunii i Ruch Polityków dla Jedności to dwa nurty Ruchu Focolari współpracujące ze sobą, które również w Brazylii stanowią próbę odpowiedzi Ruchu na rozwiązanie wielu problemów społecznych. Oba są realizacją intuicji Chiary, ale to Ginetta jest tą, która wprowadzała je i kierowała nimi na tej ziemi.

„Widzę jak bardzo ci, którzy tu przybywają są pod wrażeniem tego miejsca; mówią: ‘Tak powinno być na świecie. Tutaj wszyscy są szczęśliwi’” – Tak Ginnetta mówiła o centrum przemysłowym jej imienia, powstałym w Brazylii.

8 marca 2007 roku otwarto proces beatyfikacyjny Ginetty Callari. Tysiące obecnych przybyłych na ten czas do katedry są świadectwem tego, że życie Ginetty przynosi niezwykłe owoce, również po jej śmierci. Biskup Ersilio Turco podczas kazania wspominał: „Ginetta nie tylko prowadziła ludzi do spotkania z Jezusem, ale także do ich głębokiego zaangażowania w chrześcijańskie powołanie w społeczeństwie; życie świętością rodzącą przemianę”.

Regulamin(500)