Mariapoli – Letnie rekolekcje-Trzcianka

 
21/06/2019to25/06/2019

 

MARIAPOLI FIORE 21 czerwca – 25 czerwca 2019 r.

 

Serdecznie zapraszamy na coroczne letnie rekolekcje Ruchu Focolari. W programie: wspólne spotkania, modlitwa, liturgia, spacery, wycieczki, warsztaty tematyczne – wszystko w duchu wspólnoty i braterstwa.

Miejsce:             Mariapoli Fiore,  Trzcianka 82, 08-470 Wilga

Przyjazd:           21 czerwca 2019 r.

Recepcja w holu budynku głównego                                od godz. 14:00

Obiadokolacja                                                                  godz. 18:00 – 19:00

Powitalny i wstępny program w sali dla wszystkich         godz.19:15 – 20:00

Msza św.                                                                          godz. 20:15

Zakończenie:   25 czerwca 2019 r. przed południem

Z powodu ograniczonej liczby miejsc decyduje kolejność zgłoszeń oraz wpłata zaliczki w terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia zgłoszenia, które zostanie wysłane na mail podany na formularzu zgłoszeniowym.

Dzieci i młodzież do lat 18 mogą uczestniczyć w rekolekcjach tylko z dorosłym opiekunem.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zakwaterowania uczestników według możliwości lokalowych.

Pełny koszt spotkania wynosi:

Dorośli i młodzież:                372 zł za osobę

Dzieci w wieku 3-10 lat:       296 zł za osobę

Dzieci do lat 3:                     gratis (jeśli nie korzystają z osobnego miejsca noclegowego)

120 zł – jeśli korzystają z osobnego miejsca noclegowego

Opłata obejmuje: noclegi, wyżywienie (śniadania, obiady i kolacje), koszty organizacyjne.

Dla uczestników istnieje możliwość skorzystania z wewnętrznego, bezpłatnego parkingu.

Prosimy o dokładne wypełnienie karty zgłoszenia (indywidualnej lub grupowej-rodzinnej), która będzie zamieszczona pod specjalnym linkiem na stronie internetowej www.focolare.pl

Informujemy, że przyjmujemy zgłoszenia wyłącznie na całe rekolekcje przez w/w stronę internetową. Nie będą przyjmowane zgłoszenia telefoniczne, listowne lub inną drogą korespondencyjną.

W terminie 7 dni od otrzymania potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia na mail wpisany w formularzu zgłoszeniowym, prosimy o przesłanie zaliczki w wysokości 100,00 zł za każdego dorosłego i młodzież oraz 50 zł za każde dziecko w wieku 3-10 lat lub całej kwoty na konto:

Stowarzyszenie Życia Apostolskiego Dzieło Maryi – Gałąź Żeńska

98 1240 1431 1111 0010 3135 9389

z dopiskiem:

 Mariapoli w Trzciance. Imię i nazwisko zgłaszanej osoby (lub imiona i nazwiska zgłaszanych osób)

Brak wpłaty zaliczki powoduje automatyczne anulowanie zgłoszenia.

Pozostałą część opłaty należy wpłacić na powyższe konto do 18 czerwca.

Wniesienie opłaty w gotówce na recepcji Mariapoli będzie możliwe tylko w wyjątkowych przypadkach. Dziękujemy za zrozumienie.

Jeśli sprawy finansowe byłyby przeszkodą w uczestnictwie w Mariapoli, oraz w przypadku pytań, bardzo prosimy o kontakt z organizatorami:

mariapolitrzcianka@gmail.com

Link do zapisów – dla uczestników: https://fiore.mariapoli.pl

Czekamy na Ciebie!

Organizatorzy

Regulamin(500)