Pierwsze Zgromadzenie młodzieży z Ruchu Focolari

 
Po raz pierwszy razem w Rzymie, spotka się dwustu przedstawicieli młodzieży z 67 krajów, reprezentujących wszystkie grupy młodych w Ruchu z całego świata: młodzi należący do różnych Kościołów, różnych religii i kultur. Cel spotkania - przedstawienie propozycji i perspektyw na najbliższe sześć lat.

„ Wśród nas, młodych jest odnowione pragnienie radykalizmu i autentyczności, w obliczu wyzwań dzisiejszego świata. Zdajemy sobie sprawę, że w pojedynkę jest to bardzo trudne . Możemy utworzyć sieć z wieloma innymi młodymi ludźmi, którzy chcą być promotorami zmian, i możemy to robić razem z dorosłymi ”. Tak odpowiadają na pytanie, dokąd zmierza młodzież Focolari, Nicholas – 27 lat z Włoch i Amanda – 29 lat z Brazylii, dwoje młodych członków komisji przygotowawczej pierwszego Światowego Zgromadzenia Młodzieży Ruchu, które odbędzie się w Castel Gandolfo (Włochy) ) od 10 do 15 września 2019 r. Pomysł zrodził się w 2017 r. i rozwijał w ciągu tych dwóch lat również poprzez pre-Zgromadzenia młodych w różnych częściach świata.

Dlaczego Zgromadzenie Młodzieży?

„Ponieważ czujemy, że„ jesteśmy ”Ruchem Focolari i mamy go w sercu. Wielu młodych ludzi wyraziło chęć spotkania i rozmowy o ważnych kwestiach dotyczących naszego pokolenia. Również część dorosłych odczuwała potrzebę dowiedzenia się od nas młodych, tego, jak widzimy Ruch, jaki jest nasz specyficzny wkład dzisiaj ku lepszemu zaangażowaniu w dążenie do zjednoczonego świata. Sami wybraliśmy kwestie, które zostaną poruszone na Zgromadzeniu, szukaliśmy angażujących i dynamicznych metod, aby młodzi ludzie mogli swobodnie wyrazić siebie i razem przeżyć „doświadczenie Boga”.

Kto weźmie udział w Zgromadzeniu?

Będzie 200 młodych przedstawicieli ze wszystkich kontynentów (67 narodowości): Młodzi dla Zjednoczonego Świata, młodzi z Ruchu Parafialnego i Diecezjalnego, gens (młodzi seminarzyści), genre (młodzi zakonnicy i zakonnice). Innymi słowy, będzie obecna reprezentacja przedstawicieli wszystkich młodych członków Ruchu razem, co jest nowością tego Zgromadzenia . Współpraca rozpoczęła się już w przygotowaniach: w listopadzie 2018 r. utworzono komisję przygotowawczą złożoną z 15 osób, z różnych grup młodzieży, z różnych części świata, w większości młodych osób poniżej 30. roku życia z kilkoma dorosłymi.

 Jakie problemy będą poruszane na Zgromadzeniu?

Najlepszym sposobem, by zebrać myśli i pragnienia młodych ludzi na świecie, wydawał się kwestionariusz. Jako komisja opracowaliśmy 4 pytania. Poprosiliśmy o opisanie dwóch aspektów, które charakteryzują tożsamość młodego człowieka należącego do Focolari oraz wskazanie dwóch mocnych stron i dwóch rzeczy, które chcieliby zmienić, wyjaśniając dlaczego. Zaprosiliśmy wszystkich do refleksji nad tym, jak wewnątrz Ruchu dać możliwość większego głosu młodym ludziom i na jakich priorytetach należy się skupić w ciągu najbliższych sześciu lat. Dotarło 7300 kwestionariuszy! Zebraliśmy je i opracowaliśmy, czując wielką odpowiedzialność! Materiał ten stał się narzędziem roboczym do pre-zgromadzeń, które odbyły się w różnych częściach świata, gdzie wybrano swoich przedstawicieli. Zagłębiając się w tematy, które się wyłoniły podczas prac, narodził się krótki dokument roboczy, wskazujący perspektywy, kierunki i propozycje, zgodne z czterema głównymi tematami, które znajdą się również w centrum prac Zgromadzenia Światowego: formacja i towarzyszenie; tożsamość młodzieży w Ruchu; rola i protagonizm młodzieży Ruchu Focolari.

A teraz … czekamy na niespodziankę naszego Zgromadzenia! Z pewnością nastąpi nowy silny impuls, który pomoże nam zrealizować marzenie Jezusa: „Aby wszyscy byli jedno” (J 17, 21), aby wnieść nasz wkład w budowę zjednoczonego świata.

Anna Lisa Innocenti

Wer. pol. Ewa Mąka

Regulamin(500)