W trosce o stworzenie

 
Dzisiaj kończy się okres intensywniejszych modlitw i działań na rzecz wspólnego domu, jakim jest Ziemia, określony jako czas stworzenia. Trwał od 1 września, a kończy się dzisiaj 4 października, we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu. Zajrzyjmy do Orędzia na Światowy Dzień Modlitw o Ochronę Stworzenia, które Papież Franciszek ogłosił 1 września.

Jesteśmy jeszcze nasyceni wakacyjnymi wrażeniami na łonie przyrody, przepełnieni wdzięcznością i uwielbieniem Boga za Jego Miłość, którą tak mocno czuliśmy, wędrując po górach, lasach czy brzegiem morza. W takich chwilach można doświadczyć, że świat jest piękny i dobry, pełen harmonii… Ale docierają do nas niepokojące informacje o katastrofach ekologicznych, spowodowanych bezmyślnością ludzką czy zaniedbaniem. Informacje ze świata, lecz także z naszego kraju… Koniecznym wydaje się dołączenie do wspólnych modlitw o ochronę stworzenia, a także odpowiedź życiem na przesłanie Papieża, który nawołuje: „Nadszedł czas, by odkryć na nowo nasze powołanie jako dzieci Bożych, braci między nami, strażników stworzenia. Nadszedł czas skruchy i nawrócenia, powrotu do korzeni: jesteśmy szczególnie umiłowanymi stworzeniami Boga, który w swojej dobroci wzywa nas do miłowania życia i przeżywania go we wspólnocie, połączeni ze stworzeniem.”

Orędzie Papieża Franciszka jest przede wszystkim pełne nadziei. Wzywa, abyśmy przypomnieli sobie, kim jesteśmy: „stworzeniami na obraz Boga (por. Rdz 1, 27), powołanymi, by zamieszkiwać jako bracia i siostry w tym samym wspólnym domu”. Papież wymienia poważne zagrożenia środowiska naturalnego, które są konsekwencją tego, że „ludzka odpowiedź na dar została naznaczona grzechem, zamknięciem się w swojej autonomii, chciwością posiadania i eksploatacji”. Przedstawia sytuację naszej planety i nawołuje do stanowczego przeciwstawienia się „zachłanności konsumpcji” i „przewrotnym logikom łatwych zysków”. Nade wszystko jednak z przesłania Franciszka przebija ufność w możliwą, szczęśliwą przyszłość, zachęta do solidarności ze wszystkimi braćmi, do modlitwy i do konkretnych działań. W jaki sposób możemy się przyczynić do szczęśliwego jutra, naszego i naszych dzieci? Papież podkreśla, że należy zacząć dzisiaj i że chodzi o nasze codzienne wybory, nasz styl życia. Daje wiele praktycznych wskazówek i nakłania do powrotu do prostoty i do lepszej relacji ze środowiskiem. Zachęca też do słuchania mądrości rdzennej ludności. Dodaje odwagi do czynienia dobra i do działania jako pierwszy, „nie czekając aż rozpoczną to inni”. Dalej Franciszek zaznacza: „Nasze modlitwy i apele mają przede wszystkim na celu podniesienie świadomości przywódców politycznych i obywatelskich”.

Orędzie wskazuje wyraźnie, jak ważne jest dziś ukierunkowanie naszej planety na życie. Papież pisze: „Przychodzą mi na myśl słowa, które Mojżesz głosił ludowi jako swego rodzaju duchowy testament przed wejściem do Ziemi Obiecanej: „Wybierajcie więc życie, abyście żyli wy i wasze potomstwo” (Pwt 30, 19).  Są to słowa prorocze, które moglibyśmy dostosować do siebie i do sytuacji naszej Ziemi.”Z przesłania Franciszka wybrzmiewa zaproszenie dla każdego chrześcijanina i członka rodziny ludzkiej do odpowiedzialności za środowisko naturalne, poprzez modlitwę i zaangażowanie. Papież porównuje stworzenie do „sieci życia” i nazywa je „portalem społecznościowym Boga”, będącym „miejscem spotkania z Panem i między nami”. Każdy może współtworzyć tę sieć życia, jako „delikatną, ale wyjątkową i niezbędną nić”.

Warto więc, nie tylko wsłuchać się w przesłanie Papieża, ale także nie ustawać w modlitwie i działaniach.

Pełny tekst Orędzia

Judyta Duda

Regulamin(500)