Aby każdy „płatek” poczuł się częścią jednej „róży”

 

Pomogło w tym spotkanie koordynatorów i przedstawicieli wspólnot lokalnych, które odbyło się w dniach 19 – 20 października w Mariapoli Fiore, miasteczku Ruchu Focolari.

Czym jest wspólnota lokalna? Rodziną, gdzie jeden może liczyć na drugiego. Siecią, w której różnorodne nici są ze sobą połączone i wzajemnie się wspierają. Latarnią, która wysyła swoje jasne i ciepłe promienie na otoczenie. Płatkiem róży mistycznej, obrazującej Ruch Focolari.

Wszystkie te porównania są rzeczywistością, oczywiście tą zakrytą dla oczu, ale nie dla oczu duszy. Ileż razy widząc owoce życia naszych wspólnot, wyczuwaliśmy prawie namacalnie tę rzeczywistość! A w tym październikowym czasie, kiedy przechodząc w pobliżu ogrodów zatrzymujemy wzrok na wciąż urzekających kolorowych różach, myśli biegną do tej tajemnicy, jaką jest róża mistyczna – Dzieło Maryi, Ruch Focolari. Wszystkie jej płatki są ważne, niezbędne. Każda wspólnota lokalna może się poczuć takim płatkiem – od wspólnot prężnie działających, o których prawie każdy słyszał, do tych niewielkich, nowo powstałych, o których mało kto wie. Razem tworzymy piękny kwiat. Chiara Lubich porównała kiedyś tę rzeczywistość do naczyń połączonych: „Gdy w jednym wzrasta poziom wody, to wzrasta też w pozostałych. Gdy we mnie wzrasta łaska, miłość, to wzrasta ona również w pozostałych członkach ciała mistycznego”. A zatem życie każdej, nawet niewielkiej wspólnoty, wpływa na całe Dzieło.

Spotkanie przedstawicieli wspólnot lokalnych skupiło około 60 osób i miało na celu wymianę doświadczeń, lepsze wzajemne poznanie się, szukanie wspólnych kierunków i ugruntowanie się w charyzmacie jedności. Służyła temu praca w grupach, warsztaty, rozważania i modlitwa. Podczas rozważań uczestnicy pogłębiali temat o komunikacji jedności. Mogli też przypomnieć sobie jak istotne jest słuchać uważnie i dać się prowadzić Duchowi Świętemu. Natomiast warsztaty i praca w grupach przeznaczone były na przerobienie konkretnych zagadnień, znalezienie odpowiedzi na pytania i sformułowanie wniosków. W oparciu o regiony Polski, na czas spotkania uczestnicy zostali podzieleni na następujące grupy terytorialne:

– Katowice, Tychy

– Wrocław, Poznań, Biskupów, Lubin

– Gdańsk, Łomża

– Lublin, Biłgoraj

– Warszawa, Mariapoli Fiore

– grupa młodzieżowa

W trakcie omawiania relacji wzajemnych oraz oczekiwań między dorosłymi i młodymi, do każdej grupy regionalnej dołączyło po 2 młodych. Wszyscy zgodnie stwierdzili, że młodzi mają wiele pomysłów, a dorośli możliwości i siły, aby je zrealizować. Przy podsumowaniu pracy w grupach szczególnie wybrzmiała konieczność zacieśnienia więzi między członkami danej wspólnoty również poza spotkaniami Słów Życia czy kręgów rodzin. Możemy dbać o pielęgnowanie relacji poprzez wspólne wyjazdy, aktywności, spotkania osobiste i rodzinne.

Niezwykle ważne było spotkać się razem w atmosferze miłości wzajemnej, aby nowy zapał i czysty Ideał zanieść do naszych wspólnot. Aby każdy płatek mógł się poczuć częścią mistycznej róży.

Posłuchajmy relacji Gosi i Waldka, koordynatorów niewielkiej wspólnoty Słów Życia w Lubinie na Dolnym Śląsku:

„Zebraliśmy się jako jedna rodzina, która chce, aby Pan Bóg był pośrodku, która troszczy się o swoje dzieci, szczególnie te najmniejsze.

Pochylaliśmy się nad tematem żywej wspólnoty lokalnej. Co ją powinno cechować? Czym jest różnorodność w takiej wspólnocie? W jaki sposób w dzisiejszym zabieganym świecie, który nas wciąga i oferuje tak wiele atrakcji, przekazywać Ideał jedności?

Doszliśmy do wniosku, że najważniejsze są prawda i miłość. Maksymalna prawda przy maksymalnej miłości. Ideał powinien oczyszczać i przemieniać sposób naszego rozumowania. Chcemy w komunii z innymi żyć jednym charyzmatem i zjednoczeni przekazywać wszystkim miłość Jezusa. Jednak aby nastąpiła w nas duchowa przemiana, musimy także obejmować krzyż: kochając go odkrywamy, że duchowe cierpienie znika.

Poruszaliśmy też tematy dotyczące młodzieży. Zastanawialiśmy się, co zrobić, by przekazać Ideał kolejnym pokoleniom, jak formować młode pokolenie dla zjednoczonego świata.

Było to bardzo piękne spotkanie. Wymiana doświadczeń, dzielenie się sukcesami i porażkami ubogaciło nas bardzo. Podjęliśmy też pewne konkretne zobowiązania.”

Judyta Duda

Regulamin(500)