Prof. Giuseppe Argiolas został nowym rektorem Instytutu Uniwersyteckiego Sophia

 
Prof. Piero Coda, który przez 12 lat, czyli od samego początku istnienia Instytutu Uniwersyteckiego Sophia, kierował nim, teraz przekazuje pałeczkę profesorowi Giuseppe Argiolasowi, wykładowcy zarządzania w tym Instytucie.

Dla Instytutu Uniwersyteckiego Sophia (IUS), któy znajduje się w Loppiano, jest to pierwsza zmiana warty i zbiega się również z nadaniem przez Kongregację ds. Edukacji Katolickiej tytułu rektora byłemu dyrektorowi Instytutu. Profesor Giuseppe Argiolas został nowym rektorem Sophii, zastępując profesora Piero Codę, który z mądrością i odważną wizją przyszłości kierował Instytutem od jego powstania.

Rada Naukowa Instytutu wybrała nowego rektora 9 stycznia, a 20 lutego Kongregacja ds. Edukacji Katolickiej listownie zatwierdziła wybór na czteroletnią kadencję prof. Giuseppe Argiolasa na rektora Instytutu Uniwersyteckiego Sophia. Uroczyste objęcie urzędu rektora odbyło się w Loppiano 2 marca w Aula Magna Instytutu.
Giuseppe Argiolas urodził się w Cagliari w 1969 roku. Jest stałym wykładowcą IU Sophia od 2016 roku, kiedy to zrezygnował z pracy na uniwersytecie w Cagliari, aby poświęcić się projektowi rozwoju studiów magisterskich z zarządzania i kierować studiami doktoranckimi Instytutu. Jego działalność badawcza koncentruje się głównie na zagadnieniach społecznej odpowiedzialności biznesu i organizacji oraz zarządzania biznesowego.

Regulamin(500)