Dialog w polityce

 
Jak dyskutować z osobami o zupełnie innych poglądach? Czy możliwe jest znalezienie złotego środka między utrzymaniem własnego zdania a miłością wzajemną? Jaka jest rola osoby wierzącej w budowaniu jedności?

Lockdown, koronawirus ani żadne inne trudności nie przeszkodziły nam w zorganizowaniu bardzo ciekawego, istotnego (i tak potrzebnego!), dwugodzinnego webinarium dotyczącego dialogu w polityce. To jakby nowe otwarcie dla Ruchu na rzecz Polityki dla Jedności w Polsce. Telekonferencja zorganizowana przez młodzież z Ruchu Focolari w ramach Tygodnia dla Zjednoczonego Świata stała się okazją do spotkania osób z różnych części Polski, Wielkiej Brytanii i Niemiec, zainteresowanych inicjatywą promującą dialog w polityce. Nasza rozmowa i odejmowane tematy były trudne i prowokowały do myślenia.

Bardzo się cieszę, że zostałem zaproszony do zaprezentowania wraz z Marią Fajger punktu widzenia i doświadczenia osób zaangażowanych w politykę. 

O czym rozmawialiśmy? Lista tematów była bardzo długa, a konkluzje dały wszystkim impuls do myślenia o polityce w nowy sposób:
– zaangażowanie w życie społeczne i polityczne to służba dla innych
– dialog polityczny, nawet jeśli czasem wydaje się niemożliwy, powinien prowadzić do zjednoczenia się i przezwyciężenia podziałów
– ważne jest, aby zachować otwartość, kwestionować własny „polityczny sposób myślenia” i rozmawiać z ludźmi o przeciwnych poglądach, co może pomóc stać się mniej radykalnymi w swoim myśleniu
– nawet jeśli jest to trudne, nie należy zamiatać trudnych tematów „pod dywan”, ale z nadzieją i odwagą stawiać czoła wyzwaniom
– najważniejsze jest, aby zawsze szukać możliwości budowania mostów, a nie murów
– ważne jest również, aby nie stygmatyzować i nie osądzać, ale zawsze starać się traktować każdego człowieka z szacunkiem i zrozumieniem.

Rozmawialiśmy także o sposobach poszukiwania „prawdy w polityce, zwłaszcza w tych dniach, kiedy bombarduje się nas różnymi informacjami np. na naszych platformach mediów społecznościowych”.

Wszyscy dzieliliśmy się szeregiem praktycznych doświadczeń, które pokazują, że konkretne akty miłości lub różne działania społeczne mogą zbliżyć do siebie nasze społeczności. 


Przyglądaliśmy się także, jak obecna pandemia COVID-19 zmieni nasz sposób życia. 

 

To spotkanie dostarczyło mi wiele inspiracji i wzruszeń. Poczułem, że zbudowaliśmy fundament dla projektu, który jest tak potrzebny w Polsce i w innych krajach na całym świecie. Czułem, że nie jestem zdany na siebie w próbach zrozumienia, czym jest prawdziwy dialog. Nie mogę się doczekać naszego kolejnego spotkania, tym razem, mam nadzieję, że nie na Zoomie 😉

Michał Siewniak

Nagranie ze spotkania znajduje się pod adresem: https://youtu.be/wjZegQ8DBdE

 

Regulamin(500)