14 maja 2020 – modlitwa Marii Voce

 
W dniu modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia dla ludzkości publikujemy modlitwę Marii Voce, prezydent Ruchu Focolari.

W tym czasie próby, samotności, udręki i konsternacji czujemy potrzebę ponownego odkrycia sensu życia i śmierci, tego, co nie przemija i pozostaje na zawsze. Nasze serca, oczyszczone z bólu i rozbrojone, jednoczą się, by błagać Ciebie, Wszechmogącego, Łaskawego, Miłosiernego Ojca nas wszystkich. 

Umocnij w nas wiarę, że wszystko, czego dopuszczasz, służy większemu dobru, i nic nie dzieje się poza Twoją nieskończoną dobrocią. 

Pomóż nam kontynuować podróż naszego życia z odnowionym zaufaniem i nadzieją, trwając w Twojej świętej woli w każdej chwili obecnej. 

Pociesz tych, którzy cierpią z powodu utraty krewnych i przyjaciół; daj siłę do podążania naprzód i cierpliwość w przeciwnościach losu. 

W obecnym czasie lęku o przyszłość, o pracę, konsekwencje gospodarcze i społeczne pandemii – pomóż nam odkryć w tym wszystkim okazję do okazywania solidarności i wzmacniania sprawiedliwości. 

Czyń nas zdolnymi coraz bardziej do okazywania konkretnej miłości, do dzielenia bólu z tymi, którzy płaczą, i do dzielenia radości z tymi, którzy się radują. Dopomóż nam traktować innych jak siebie samych i pragnąć dla nich tego, czego sami dla siebie pragniemy. 

Pozwól nam doświadczyć, o Najwyższy i Wszechmogący Boże, że im bardziej kochamy brata, zapominając o sobie, tym bardziej znika cierpienie, a w sercu pozostaje niewysłowiona i odczuwalna słodycz Twojej obecności. 

Daj siłę, zdrowie i mądrość lekarzom, pielęgniarkom i pracownikom służby zdrowia oraz tym wszystkim, którzy pracują na rzecz chorych i potrzebujących, aby mogli być Twoimi narzędziami, towarzysząc osobom powierzonym ich opiece. 

Boże, Światłości świata, spraw, aby naukowcy zostali oświeceni Twoją Mądrością i udostępnili swoją wiedzę dla dobra całej ludzkości. 

Wspieraj przywódców narodów i wszystkich tych, którzy decydują o losie narodów, aby potrafili podejmować dalekosiężne decyzje i znajdować rozwiązania społeczne i ekonomiczne dla dobra najsłabszych. 

Dotknij ich sumienia, aby mogli odnaleźć wszelkie środki pozwalające zapobiec konfliktom i promujące pokój. Niech wszyscy czują się odpowiedzialni nie tylko za swoich najbliższych, ale za całą ludzkość.

Niech Maryja, którą wielu darzy miłością i czcią, pomaga nam trwać w wierze oraz nieść pociechę i nadzieję wszystkim.

Amen.

 

Regulamin(500)