Kryzys spowodowany pandemią rzuca szczególne wyzwanie również wielkiej rodzinie Ruchu Focolari (Dzieła Maryi). Jest to wezwanie do zrewidowania naszego stylu życia, ale przede wszystkim do dania świadectwa wzajemnej miłości i braterstwa.

Wspólnoty, stowarzyszenia i członkowie Ruchu Focolari na całym świecie, podjęli działania, aby odpowiedzieć na potrzeby ludzi wokół nich. W międzynarodowym Centrum Ruchu powstał specjalny fundusz, aby zaspokoić potrzeby jego członków oraz innych osób w trudnej sytuacji, a także wspomóc działania i realizację konkretnych projektów pomocowych w różnych miejscach świata, szczególnie tych najbardziej  dotkniętych pandemią.

O przykładach już podjętych działań możemy usłyszeć w collegamento na stronie:
collegamento CH

Darowizn można dokonać na konto: Stowarzyszenie Fiore (OPP), ul. Zbożowa 35/2, 20-827 Lublin

BNP Paribas  08 1600 1101 0003 0502 1306 8001

W Polsce również chcemy włączyć się w tę inicjatywę. Powstała komisja, której celem jest zarządzanie zarówno zgłaszanymi potrzebami jak i wpływającymi darowiznami. Komisja sukcesywnie będzie składała sprawozdania z przekazanych środków.

Zebrane fundusze będą przeznaczane na następujące cele:

  1. W Polsce – pomoc dla osób i rodzin w trudnej sytuacji, wsparcie dla dzieł prowadzonych przez Ruch, wsparcie na formację młodzieży dotkniętej skutkami pandemii.

Tytuł przelewu – Covid-19 Polska

  1. Wparcie działań pomocowych prowadzonych przez Ruch Focolare w innych krajach.

Tytuł przelewu – Covid-19 Świat

 

 

 

Regulamin(500)