Inauguracja Roku Różańca Świętego

 
Fragment listu Jana Pawła II do Chiary Lubich, ówczesnej prezydent Dzieła Maryi.
Fot. CSC Media

Pogłębiajcie coraz bardziej tę szczególną duchową więź, jaka łączy was z Maryją. Jej bowiem imię nosi wasze Dzieło. Wierni pielęgnujecie nabożeństwo do Dziewicy – Matki Kościoła, który jest jeden i święty, Matki jedności w miłości.

Przy tej szczególnej okazji chciałbym powierzyć fokolarinom modlitwę Różańca świętego, którą ponownie zaproponowałem całemu Kościołowi, jako uprzywilejowaną drogę do kontemplacji i przyswajania tajemnicy Chrystusa. […] Niech Rok Różańca stanie się także dla was bodźcem do bardziej intensywnego kontemplowania Chrystusa oczami Maryi, abyście upodobnili się do Niego i promieniowali Jego zbawczą obecnością w środowiskach, w których żyjecie. Wiem, że waszej modlitwie mogę szczególnie powierzyć tajemnicę Jezusa Ukrzyżowanego i Opuszczonego – jako drogę prowadzącą do urzeczywistniania Jego największego pragnienia: jedności między wszystkimi Jego uczniami.

Regulamin(500)