Międzynarodowe spotkanie Ruchu Nowa Ludzkość

 
Fragment przemówienia Jana Pawła II do uczestników międzynarodowego spotkania Ruchu Nowa Ludzkość.

Niedziela, 20 marca 1983 r.

Fot. CSC Media

Drodzy bracia i siostry! Wy i wasz Ruch w szczególny sposób jesteście powołani do dawania tego ważnego świadectwa. W komunii z całym Kościołem i jego prawowitymi pasterzami powinniście trzymać wysoko światło Ewangelii, jak miasto na górze, jak lampa na świeczniku (por. Mt 5, 14-15). Zachowujcie entuzjazm waszego zaangażowania i łączcie go z pokorą tego, kto wie, że ten, kto sieje, nie zawsze żąć będzie. Co więcej, że owoc młócenia często zależy od tego, jak siali inni, co słusznie przypomina nam Pan (por. J 4, 36-38).

Dajcie więc Kościołowi dobry przykład nieustannego słuchania Słowa Bożego, modlitwy, komunii, radości duchowej, głębokiego szacunku dla innych charyzmatów, bądźcie dojrzałymi chrześcijanami.

Regulamin(500)