Międzynarodowe spotkanie Ruchu Parafialnego

 
Fragment przemówienia Jana Pawła II do uczestników międzynarodowego spotkania Ruchu Parafialnego.
Fot. CSC Media

Sobota, 3 maja 1986 r.

Wasza duchowość jest skupiona na jedności. Swoim życiem i zaangażowaniem chcecie przyczyniać się do realizacji Testamentu Jezusa: „Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas” (J 17,21). Tymi słowami Pan Jezus zasugerował nam – jak powiedział Sobór Watykański II – „o pewnym podobieństwie między jednością osób boskich a jednością synów Bożych zespolonych w prawdzie i miłości” (Gaudium et spes, 24). Oto ostateczny wzór każdej relacji, każdego ludzkiego współżycia: Trójca Święta! Ten nadrzędny wzór ma również liczne konsekwencje dla parafii. Rzeczywiście powołaniem wspólnoty kościelnej jest dążenie do tego, by stać się w pewnym sensie ikoną Trójcy Przenajświętszej, „gromadząc w jedno wszelkie występujące w jej obrębie różnorakie właściwości ludzkie” (Apostolicam Actuositatem, 10), jednocząc starszych i młodszych, kobiety i mężczyzn, intelektualistów i robotników, bogatych i biednych. Wasze parafie, zespolone miłością według tego wzorca, będą mogły skutecznie działać w przybliżaniu ludzi do Chrystusa.

Fot. CSC Media

Regulamin(500)