Spotkanie biskupów przyjaciół Ruchu Focolari

 
Fragment przemówienia Jana Pawła II do uczestników spotkania biskupów przyjaciół Ruchu Focolari.

Czwartek, 28 lutego 2002 r.

Fot. CSC Media

Czcigodni Bracia w biskupstwie!

Z wielką radością witam was podczas waszego spotkania poświęconego duchowości komunii, animowanego przez Ruch Focolari. Do każdego z was kieruję serdeczne pozdrowienia, a słowa szczególnej wdzięczności – do kardynała Miloslava Vlka, który w imieniu wszystkich przedstawił zagadnienia poruszane podczas waszego spotkania. Specjalne pozdrowienia pragnę skierować do założycielki Ruchu Chiary Lubich, która jest tu z nami obecna.

Podejmujecie refleksję nad komunią, która stanowi konstytutywną cechę samej natury Kościoła.  Jak to mocno podkreślał Sobór Watykański II, Kościół znajduje się niejako między Bogiem a światem, zebrany w imię Trójcy Przenajświętszej, aby być „znakiem i narzędziem wewnętrznego zjednoczenia z Bogiem i jedności całego rodzaju ludzkiego” (Lumen gentium, 1). Aby komunia ludu chrześcijańskiego stawała się rzeczywistością, należy coraz bardziej ją zgłębiać, żyć nią i ukazywać, także dzięki zdecydowanemu programowemu zaangażowaniu, zarówno na poziomie Kościoła powszechnego, jak i Kościołów partykularnych.

Regulamin(500)