Spotkanie rodzin „Rodzina i miłość”

 
Z przemówienia do małżonków uczestników spotkania "Rodzina i miłość"

Niedziela, 3 maja 1981 r.

Fot. CSC Media

[…] Przy okazji tego naszego spotkania jako biskup i pasterz Kościoła pragnę ponownie potwierdzić wasze szczególne „miejsce” w wielkiej wspólnocie ludu Bożego; pragnę zwrócić się do tego mniejszego Kościoła, który stanowicie, z wyrazami szczególnej miłości i czułości, która przejawia się także w samym określeniu: Ecclesiola. I pragnę na nowo przywrócić was Kościołowi, rozumianemu jako wielka Boska tajemnica, która wypełnia się w historii ludzkości i w której człowiek realizuje siebie oraz wypełnia swoje przeznaczenie i powołanie.

Bądźcie więc „Kościołem”!
Budujcie Kościół!

O, jak bardzo zależy od was to Boże budowanie!

[…] Wypełniajcie więc dalej ten wasz ideał, w jedności z inicjatywami diecezji i innych ruchów kościelnych, aby w konkretny i skuteczny sposób pomóc rodzinom we wszystkich ich potrzebach duchowych i materialnych.

Regulamin(500)