Objąć cierpienie świata

 
Coroczne spotkanie delegatów Ruchu Focolari z całego świat z członkami Rady Generalnej Ruchu odbywa się w formie wideokonferencji od czwartku 10 września  do soboty 12 września. Prezydent Ruchu Focolari Maria Voce zwróciła się do wszystkich członków Ruchu.

„Musimy zapomnieć o sobie i jako Ruch z większą gotowością obejmować cierpienia, jakie przeżywa świat”. Z takim mocnym apelem zwróciła się Maria Voce do uczestników międzynarodowego spotkania odpowiedzialnych Ruchu Focolari, które zaczęło się w  czwartek 10 września. Spotkanie ma formę wideo-konferencji. W przemówieniu wygłoszonym podczas niedawnego spotkania z Radą Generalną Ruchu Focolari Maria Voce wyraziła swój niepokój w obliczu wielu cierpień, o których, zwłaszcza w tym okresie pandemii, codziennie donoszą media. Równocześnie postawiła pytanie: „Kto może przyjąć taki ogrom cierpienia?” Odpowiadając, stwierdziła: „Wydaje mi się, że Bóg wzywa nas, abyśmy byli jak najbliżej tych cierpień, których doświadcza teraz świat. Abyśmy byli bardziej dyspozycyjni do przyjmowania cierpienia, do kochania go, do modlitwy… ale również do zrobienia jeszcze czegoś więcej”. Słowa Emmaus były nie tylko odpowiedzią, ale równocześnie duchowym i konkretnym programem działania.

Spotkanie delegatów Ruchu z całego świata z Radą Generalną (10-12 września) jest prowadzone w formie wideo-konferencji. Poruszane są kwestie wyzwań lokalnych, nowych zadań stojących przed wszystkimi, specyfiki życia i działania w kontekście różnych uwarunkowań geograficznych w tym szczególnym okresie, jaki przeżywamy. Uczestnicy spotkania starają się również zrozumieć, jaki może być specyficzny wkład Ruchu Focolari w czasie historycznych zmian, zachodzących obecnie i tych, które nastąpią w przyszłości.

Tematyka dialogu i rozmów z pewnością nie wyczerpie się w ciągu tego spotkania, ale będzie cały czas aktualna, mając na uwadze również zbliżające się Zgromadzenie Generalne Ruchu Focolari. Zgromadzenie to zaplanowane było na pierwsze dni września 2020 r., ale z powodu pandemii COVID-19 zostało przesunięte na początek następnego roku. Ma się ono odbyć w dniach 24 stycznia do 7 lutego 2021.

W czasie spotkania delegaci Ruchu zostaną również poinformowani o działaniach, zaproponowanych przez Komisję Przygotowawczą do Zgromadzenia Generalnego, które pozwolą dobrze wykorzystać „podarowany” czas oczekiwania na rozpoczęcie Zgromadzenia Generalnego. Przewiduje się coraz bardziej aktywny udział wszystkich członków Ruchu w przygotowaniach do tego Zgromadzenia.

Joachim Schwind

 

Regulamin(500)