Sherin Helmi: ekumenizm życia codziennego

 
Doświadczenie Sherin, fokolariny z Kościoła Koptyjsko Ortodoksyjnego, która każdego dnia doświadcza, że ​​jedność między chrześcijanami z różnych Kościołów jest możliwa.

Kościół przyszłości będzie „na wzór Trójcy Świętej, będzie zjednoczony w jednej jedynej prawdzie i różnorodności różnych tradycji; będą współistniały w nim różne aspekty jednej prawdy”. W ten sposób Chiara Lubich mówi o ekumenicznej drodze do jedności Kościołów chrześcijańskich we fragmencie książki Duchowość dla jedności chrześcijan. Wybrane myśli, opublikowanej przez Città Nuova. Sherin Helmi, fokolarina z Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego mieszkająca w Kairze (Egipt), zgadza się z tym i twierdzi, że możliwe jest doświadczanie każdego dnia jedności między chrześcijanami różnych Kościołów.

Co cię poruszyło w duchowości jedności, kiedy spotkałaś Chiarę Lubich i Ruch Focolari?

Odkryłam, że Ewangelia, którą żyje złożony z członków Ruchu lud, posiadający nowy styl życia, język i nową kulturę – jest zaczynem nowej ludzkości. Zobaczyłam, że powszechne braterstwo i nasze życie nie są odrębnymi pojęciami i że możemy żyć naszą wiarą 24 godziny na dobę i dać się przemieniać Jezusowi w Niego samego, tak aby to On sam mógł żyć pośród swego ludu, zgodnie z daną obietnicą.

Należysz do Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Czy przynależność do Ruchu Focolari, założonego przez katoliczkę i złożonego w większości przez katolików, doprowadziła cię do oddalenia się od twojego Kościoła?

Oczywiście, że nie! Ale może Bóg sam nas przygotowuje. Wychowałam się w szkole prowadzonej przez katolickie siostry zakonne. Czułam tam był szacunek i miłość, nie czułam konfliktu z powodu przynależenia do innego Kościoła. Kiedy stałam się członkiem Ruchu, to doświadczenie pogłębiło się, a moje serce otworzyło na cały Kościół. Zaczęłam też pogłębiać wiedzę o Kościele koptyjskim, aby zobaczyć, czy istnieją w nim podobieństwa do życia Focolare i odkryłam na przykład, że św. Antoni Wielki zaprasza wszystkich braci chrześcijan, aby „stali się jedną duszą z jedną wolą i jedną wiarą”. Z biegiem czasu poczułam, że chcę zaangażować się i żyć dla jedności rodziny ludzkiej. Czułam ogromną wdzięczność za osobę Chiary.

Żyjesz na co dzień z fokolarinami katoliczkami Co znaczy dla Ciebie budować z z katolikami jedność?

To znaczy nie bać się stawić czoła różnicom, które są okazją do kochania, wierząc, że podejmowanie tych kwestii pomaga budować jedność i sprawia, że ​​doświadczamy obecności Jezusa wśród nas. Dotyczy to także osób należących do innych grup etnicznych, żyjących w rożnych warunkach społecznych, posiadających różne przekonania polityczne: jeśli uważamy, że wszyscy jesteśmy dziećmi Boga Ojca, to należy miłować każdego bliźniego.

Dla Jego Świątobliwości Tawadrosa II, papieża Kościoła Koptyjsko Ortodoksyjnego droga prowadząca do komunii między Kościołami ma swój punkt odniesienia w Chrystusie. A „drogi”, które do niego prowadzą, to dialog, studium, modlitwa, relacja. Co konkretnie oznacza poszukiwanie jedności w tych obszarach?

W Ruchu dialog ekumeniczny rozumiany jest jako „dialog życia”: staramy  kochać się nawzajem w życiu codziennym, tak jak czynił to Jezus. Następnie poprzez dialog rozmawiamy na tematy wiary, szukając tego, co łączy. Koptyjski Kościół Ortodoksyjny przywiązuje wielką wagę do modlitwy i postu, dlatego wspólnie modlimy się o jedność, ponieważ jest ona darem, który daje tylko Bóg, i praktykujemy post, aby dusza wyszła poza rzeczywistość materialną i zbliżyła się duchowo do Boga. Ponadto w Ruchu jest grupa profesorów, którzy wspólnie zgłębiają wiele zagadnień, każdy zgodnie z nauką własnego Kościoła. Robią to w postawie miłości wzajemnej, słuchania, akceptacji i szacunku. I modlą się, aby zrozumieć, jakie jest spojrzenie Boga na to wszystko.

Claudia Di Lorenzi

Regulamin(500)