Nowa Prezydent Ruchu Focolari

 
Wybrana 31 stycznia jest trzecią prezydent Ruchu, po założycielce Chiarze Lubich i Marii Voce, która właśnie ukończyła drugą kadencję.

Margaret Karram z Ziemi Świętej została wczoraj wybrana na prezydent Ruchu Focolari dwiema trzecimi głosów uprawnionych do głosowania. W skład Zgromadzenie Generalnego Ruchu  wchodzi 359 przedstawicieli z całego świata. Margaret Karram jest następcą założycielki Chiary Lubich i Marii Voce, która sprawowała urząd przez 12 lat.

Ma 58 lat i jest Arabką, katoliczką. Urodziła się w Hajfie i ukończyła judaistykę na Uniwersytecie Hebrajskim w Los Angeles (USA). Była odpowiedzialną za focolare w Los Angeles i Jerozolimie. Współpracowała również w wielu komisjach i organizacjach na rzecz promocji dialogu między trzema religiami monoteistycznymi, takimi jak Komisja Episkopatu ds. Dialogu Międzyreligijnego, Zgromadzenie Katolików Ziemi Świętej i Międzyreligijna Rada Koordynacyjna w Izraelu (Interreligious Coordinating Council in Israel). Przez 14 lat pracowała w Konsulacie Generalnym Włoch w Jerozolimie. Od 2014 r. przebywa w Międzynarodowym Centrum Focolari, była doradcą prezydent dla strefy Włoch i Albanii oraz współodpowiedzialną za dialog między ruchami kościelnymi i nowymi wspólnotami katolickimi. Włada językiem arabskim, hebrajskim, włoskim, angielskim. W 2013 roku zostałą odznaczona nagrodą „Mount Zion Award” za udział w procesie  pojednania. Nagrodę tę otrzymała wraz z żydowską uczoną i badaczką Yiscą Harani za zaangażowanie w rozwój dialogu między różnymi kulturami i religiami. W 2016 roku otrzymał międzynarodową Nagrodę Świętej Rity za wspieranie dialogu ludu między chrześcijanami, Żydami, muzułmanami, Izraelczykami i Palestyńczykami.

Choć została wybrana wczoraj, nominacja weszła w życie dopiero dzisiaj, po zatwierdzeniu przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, zgodnie z wymogami Statutu Generalnego Ruchu Focolari. W dokumencie wyraża się nadzieję, że nowa prezydent będzie mogła wypełniać swoje zadanie „wiernie, w duchu służby, dla dobra członków Dzieła Maryi i Kościoła powszechnego”. Prezydent Focolari, zgodnie ze Statutem Generalnym Ruchu, jest wybierana spośród fokolarin (życia wspólnotowego, ze ślubami wieczystymi) i zawsze będzie nią kobieta.

Jest ona – jak mówią Statuty – „znakiem jedności Ruchu”. Oznacza to, że reprezentuje wielką różnorodność religijną, kulturową, społeczną i geograficzną tych, którzy żyją duchowością Focolari w 182 krajach, w których Ruch jest obecny i odnajdują się w przesłaniu braterstwa, które proponuje założycielka Chiara Lubich z Ewangelii „Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno” (J 17, 20-26).
Przed nową prezydent stoi wiele wyzwań: zarówno zarządzanie, jak i kierowanie Ruchem obecnym na całym świecie, głęboko zanurzonym w lokalnych i światowych realiach, jak i podejmowanie wyzwań stojących przed całą ludzkością, począwszy od tych związanych z pandemią.
Statuty wskazują również na „styl”, który powinien wyróżniać pracę Prezydent: „Jej przewodnictwo będzie przede wszystkim przewodnictwem miłości, gdyż ma być ona pierwsza w miłowaniu, to znaczy w służbie swoim braciom, pamiętając o słowach Jezusa: „[…] kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich (Mk 10,44)”. Dlatego głównym zadaniem Prezydent, jak mówią dalej Statuty, jest budowanie mostów. Prezydent, aby być „strażnikiem ognia każdej wspólnoty Dzieła Maryi, powinna być gotowa oddać nawet życie, by nie zabrakło w nim nigdy jedności”.
Dzisiaj po południu Zgromadzenie Generalne Focolari będzie wybierało współprezydenta, a 4 lutego doradców.

Stefania Tanesini

Regulamin(500)