Dbając o miasto 

 
Zaangażowanie małej społeczności w regionie Murcji w Hiszpanii dało początek wielu działaniom mającym na celu otwarcie przestrzeni dla dialogu i solidarności: spotkaniom obywateli i polityków, wydarzeniom kulturalnym, działaniom w sytuacjach kryzysowych o charakterze społecznym i humanitarnym.

Aljucer to małe miasteczko w regionie Murcia w południowej Hiszpanii. Dwanaście lat temu lokalna wspólnota Ruchu Focolari zadała sobie pytanie, w jaki sposób może realizować swoje zobowiązanie do budowania braterstwa i wywierania wpływu na aspekt społeczny w tym mieście, położonym na żyznych terenach w pobliżu Morza Śródziemnego, gdzie nie brakuje małych i dużych wyzwań. Pierwszym krokiem było znalezienie sposobu na wdrożenie bardziej otwartych i inkluzywnych form uczestnictwa w życiu miasta. W tym celu, we współpracy z innymi grupami, utworzyli stowarzyszenie kulturalne ACLF Aljucer. „Pierwszym naszym doświadczeniem, jako stowarzyszenia – opowiadają – było zorganizowanie spotkania burmistrzów, którzy zarządzali miastem w okresie hiszpańskiej demokracji. Nie było łatwo przygotować zaproszenia, ale w końcu wszyscy zgodzili się w nim uczestniczyć. Mieli okazję przedstawić się sobie, powspominać czasy, w których pełnili swoje funkcje, a w niektórych przypadkach także pogodzić się ze sobą. Na koniec, dziękując nam, zachęcili nas do kontynuowania podjętego kierunku naszych działań”. Z tego doświadczenia zrodził się pomysł, aby powtarzać spotkania co roku, by zbliżyć do siebie polityków i obywateli. Tak narodziły się „In Our Hands” i „The Speaker”. „Pierwsze wydarzenie, które ma już dwunastą edycję – wyjaśniają – odbywa się przed wyborami i oferuje przestrzeń, która umożliwia spokojny dialog między obywatelami i kandydatami. Z kolei podczas drugiego wydarzenia wybierany jest aktualny temat, podejmowany przez polityków i obywateli. Wypowiedzi i propozycje są zbierane, publikowane na stronie internetowej Stowarzyszenia i oferowane jako propozycje dla Rady Miasta. Niektóre z zaproponowanych tematów zostały dogłębnie przeanalizowane i na podstawie tych doświadczeń powstał pomysł utworzenia zależnego od gminy Centrum Kultury, co jest obecnie realizowane”. Kolejną dziedziną działalności Stowarzyszenia jest działalność kulturalna: koncerty, prezentacje książek i wystawy. A następnie „Aljucereños”, wydarzenie, w którym osobistości świata kultury, muzyki, malarstwa, literatury, polityki, ekonomii i medycyny opowiadają o swoich doświadczeniach i motywacjach dokonanych przez siebie wyborów. Wraz z innymi stowarzyszeniami promują comiesięczne spotkania i organizują coroczne Targi Stowarzyszeń.

Jednak, aby osiągnąć braterstwo, trzeba również słuchać i reagować na cierpienia i zranienia tego rejonu. „Pierwszym krokiem w dziedzinie solidarności – kontynuują – była kolacja mająca wesprzeć projekt „Braterstwo z Afryką’, który ma na celu finansowanie stypendiów dla młodych Afrykańczyków, którzy zobowiązali się do pracy w swoim kraju przez co najmniej pięć lat. W krótkim czasie stało się to naszą główną działalnością, naszą “wizytówką”, znakiem rozpoznawczym. Przy realizacji kolacji, które gromadzą około dwieście osób, współpracują zarówno właściciele sklepów, jak i stowarzyszenia. W każdym wydaniu przedstawiamy aktualne informacje na temat rozwoju projektu”. Stowarzyszenie wspiera również inicjatywy innych instytucji, mające na  celu wsparcie w sytuacjach kryzysowych (Filipiny, Madagaskar, Chorwacja). Zaangażowało się również w działania na rzecz uchodźców wojennych z Syrii. Ostatnim działaniem była zbiórka pieniędzy dla Libanu, po eksplozji w Bejrucie w sierpniu 2020 roku. I nawet gdy kryzys był blisko nich, nie wycofali się. „W zeszłym roku – wyjaśniają – naszym priorytetem była zbiórka wody i żywności dla ludzi dotkniętych powodzią w naszym regionie. Zorganizowaliśmy również wolontariat i zbiórkę przyborów szkolnych dla szkoły w naszej okolicy o wysokim odsetku ludności zagrożonej wykluczeniem społecznym. W ostatnim roku wsparliśmy trzy rodziny dotknięte pandemią poprzez dostarczenie żywności, leków i pomocy finansowej. Wszystkie te działania upowszechniamy poprzez stronę internetową i profil Stowarzyszenia na Facebooku, które to środki pomagają nam promować kulturę solidarności na szeroką skalę”.

Anna Lisa Innocenti

 

Regulamin(500)