Ludzie Boga w dialogu z każdym

 
Po Zgromadzeniu Generalnym Ruchu Focolari odbyły sięzZgromadzenia niektórych jego gałęzi: fokolarinów i fokolaryn, księży diecezjalnych należących do Ruchu Focolari oraz wolontariuszy Boga. Wspólnym tematem było ukierunkowanie na szeroki dialog.

W dniach od 24 stycznia do 7 lutego 2021 roku odbyło się Zgromadzenie Ogólne Ruchu Focolari. Wybrano prezydent i współprezydenta, członków organu wykonawczego oraz określono wytyczne dotyczące kierunków i działań na następne sześć lat. Następnie online odbyły się: Zgromadzenie Fokolarinów,  Zgromadzenie Fokolaryn, Zgromadzenie Księży Fokolarinów i Zgromadzenie Wolontariuszy Bog

Fokolarini i fokolaryny

W Zgromadzeniu Fokolarinów, które odbyło się w dniach od 9 do 13 lutego, wzięło udział 121 osób z 5 kontynentów, w tym anglikanin z Londynu, członek koptyjskiego Kościoła prawosławnego z Kairu i muzułmanin z Algierii. W swoim sprawozdaniu za ostatnie sześć lat Międzynarodowe Centrum Fokolarinów z całą szczerością podzieliło się zarówno wyzwaniami i bolesnymi aspektami, jak i bardzo obiecującym rozwojem dotyczącym życia focolarinów na świecie. Dokument końcowy charakteryzuje osobę fokolarina jako człowieka Bożego, który nieustannie wsłuchuje się w krzyk dzisiejszej ludzkości. Flavio Roveré z Brazylii został ponownie wybrany na odpowiedzialnego Sekcji Fokolarinów.

W tym samym czasie spotkało się 136 fokolaryn. Agnes van Zeeland, kończąca swoją kadencję jako odpowiedzialna sekcji, postawiła pytanie, czy nie nadszedł czas, aby bardziej „wyjść” do cierpiącego świata. Wywołało to żywy dialog. Wybrano również nową odpowiedzielną, któą została Noreen Lockhart z Wielkiej Brytanii. Współprzezydent Jesus Morán określił ją jako osobę „mającą dialog we krwi, przyzwyczajoną do rozwiązywania konfliktów”.

Księża fokolarini

W dniach od 1 do 5 marca odbyło się Zgromadzenie Księży Fokolarinów, w którym wzięły udział 74 osoby, w tym kilku zaproszeni goście, m.in. pastor ze szwedzkiego Kościoła ewangelickiego. Dokonując przeglądu kluczowych pojęć opracowanych przez Zgromadzenie Generalne w 2014: „Wychodzić – Razem – Odpowiednio przygotowani”, odpowiedzialny ks. Antonio Bacelar przedstawił w swoim sprawozdaniu podjęte działania, rozpoczęte procesy, perspektywy, które należy rozwijać, m.in. potrzebę coraz ściślejszego współdziałania ze wszystkimi powołaniami ludu Bożego. W dokumencie końcowym, który ma być swoistą „mapą nawigacyjną”, wyłania się jako priorytet dialog oparty na słuchaniu głosu Ducha Świętego. O. Antonio Bacelar (Portugalia) został ponownie wybrany na drugą kadencję jako odpowiedzialny centralny księży fokolarinów.

Wolontariusze Boga

Zgromadzenie Wolontariuszy Boga i Zgromadzenie Wolontariuszek Boga odbyły się w dniach od 17 do 21 marca – w sumie uczestniczyło w nich 356 osób. Słowa „odwagi i naprzód”, które skierowała do obu zgromadzeń nowa prezydent Ruchu Focolari Margaret Karram, podkreślają szczególne powołanie wolontariuszy Boga do stawiania czoła wyzwaniom ludzkości, aby zmieniać świat zgodnie z „prawem” ewangelicznej miłości. Punktem wyjścia dla dokumentów końcowych obu Zgromadzeń była zachęta papieża Franciszka skierowana do Zgromadzenia Generalnego Ruchu Focolari, aby „być żywym wyrazem charyzmatu założycielki i pozostać wiernym pierwotnemu źródłu, starając się je na nowo przemyśleć i wyrazić w dialogu z nowymi sytuacjami społecznymi i kulturowymi”.

Jako nowych odpowiedzialnych za wolontariuszy Boga wybrano: Juana Ignacio Larrañage, wolontariusza z Hiszpanii, i Włoszkę Fanny Bavę.

Lorenzo Russo

Regulamin(500)