Słowo Życia – grudzień 2021

 
„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana” (Łk 1, 45).

 

Te i inne wersje Słów Życia (m.in. wersja MP3, PP i dla młodzieży) znajdują się na stronie: slowozycia.net


„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Słowo Życia tego miesiąca to radosne i natchnione pozdrowienie Elżbiety skierowane do Maryi spieszącej jej z pomocą. Każda z nich oczekuje potomka, obie, z głęboką wiarą przyjęły w swojej małości Słowo Boga i doświadczyły Jego stwórczej mocy.

W Ewangelii św. Łukasza to Maryja jest pierwszą błogosławioną. To Ona doświadcza radości życia blisko Boga. Obrazem błogosławieństwa, Ewangelista skłania nas do refleksji nad relacją między głoszeniem Słowa Bożego a wiarą, między inicjatywą Boga a dobrowolną odpowiedzią człowieka.

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Maryja naprawdę uwierzyła słowom: „Jak przyobiecał ojcom naszym – Abrahamowi i jego potomstwu na wieki” (Łk 1, 55). Jest tak oderwana od siebie, pokorna i otwarta na słuchanie Słowa, że samo Słowo Boże mogło stać się ciałem w Jej łonie i wejść w dzieje ludzkości.

Nikt nie może doświadczyć dziewiczego macierzyństwa Maryi, ale wszyscy możemy naśladować Jej zaufanie do Bożej miłości. Jeśli Słowo wraz ze swoimi obietnicami zostanie przyjęte otwartym sercem, może zamieszkać także w nas i uczynić owocnym nasze życie – nas obywateli, ojców i matek, studentów, pracowników i polityków, młodych i dorosłych, zdrowych i chorych.

Co jednak robić, gdy nasza wiara jest słaba, jak to było w przypadku Zachariasza? (Por. Łk 1, 5-22; 67-79). Powierzajmy się miłosiernemu Bogu. On nie przestaje nas szukać, dopóki i my nie odkryjemy, że jest Bogiem wiernym i zaczniemy Go błogosławić.

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

Na tych samych wzgórzach Ziemi Świętej, w czasach znacznie nam bliższych, inna głęboko wierząca matka uczyła swoje dzieci ewangelicznej sztuki przebaczania i dialogu. Margaret opowiada: „Nam, dzieciom obrażonym pewnego razu przez dzieci z sąsiedztwa, mama powiedziała: «Zaproście te dzieci do nas». A gdy przyszły, dała im świeżo upieczony przez siebie chleb, żeby zabrały go do swoich domów. Od tego czasu żyliśmy w przyjaźni” [1]. Mały proroczy znak w kraju, który jest kolebką cywilizacji i ikoną cierpienia ludzkości, poszukującej pokoju i braterstwa.

Również Chiara Lubich wspiera nas w tej odważnej wierze: „Maryja jest pierwszą po Jezusie, która umiała najlepiej i w sposób najdoskonalszy powiedzieć Bogu «tak». Temu zawdzięcza swoją świętość i wielkość. A jeśli Jezus jest Verbum, Słowem wcielonym, to Maryja, dzięki swej wierze w Słowo, jest Słowem wprowadzonym w życie, mimo że jest stworzeniem takim jak my, podobnym do nas. (…) Trzeba zatem wraz z Maryją uwierzyć, że spełnią się wszystkie obietnice zawarte w Słowie Jezusa i – jeśli będzie to konieczne – tak jak Ona podjąć absurdalne ryzyko, jakie czasem niesie wypełnianie Jego Słowa. Małe i wielkie, zawsze jednak wspaniałe rzeczy zdarzają się tym, którzy wierzą w Słowo. Można by napisać całe tomy o zdarzeniach, które to potwierdzają. (…) Zawsze, kiedy w codziennym życiu spotykamy się ze Słowem Bożym, czytając Pismo Święte, otwierajmy nasze serca, słuchając z wiarą, że stanie się to, o co Jezus nas prosi i co nam obiecuje. Nie będziemy musieli długo czekać, by odkryć (…), że On dotrzymuje swoich obietnic” [2].

„Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana”.

W czasie przygotowań do Bożego Narodzenia przypominajmy sobie tę niesamowitą obietnicę obecności Jezusa pośród tych, którzy przyjmują przykazanie miłości wzajemnej i żyją nim: „Bo gdzie są dwaj albo trzej zebrani w imię moje” – to znaczy w miłości ewangelicznej – „tam jestem pośród nich” (Mt 18,20). Wierząc w tę obietnicę, starajmy się, aby Jezus również dzisiaj rodził się na nowo w naszych domach i na naszych ulicach. Wzajemnie się akceptujmy, uważnie słuchajmy bliźnich i przyjmujmy ich serdecznie – jak Elżbieta Maryję.

 

Letizia Magri

[1] Por.: Wywiad z Margaret Karram przeprowadziła A. Nicosia 5 lutego 2021 r. dla Cittanuovatv.

[2] Ch. Lubich, Słowo Życia, Sierpień 1999.

Regulamin(500)