Mariapoli w Krakowie

 
Razem w Świętej Podróży - relacja z Mariapoli w Krakowie.

Jedno z pierwszych tegorocznych Mariapoli odbyło się w Centro Unita w Krakowie, przy ulicy Łanowej w dniach od 1 do 3 lipca. W rekolekcjach uczestniczyło około 60 osób. Podczas tego Mariapoli nie było zorganizowanego osobnego programu dla dzieci i młodzieży i prawdopodobnie z tego powodu większość uczestników rekolekcji stanowiły osoby dorosłe. Nie zabrakło jednak młodszych osób, a najmłodszy uczestnik miał 6 miesięcy. Temat tegorocznego Mariapoli brzmiał: „Razem w świętej podróży”. Wszyscy uczestnicy tego spotkania zostali ciepło przyjęci przez gospodarzy Centro Unita, Joasię i Jacka. Jednym z pierwszych tematów były wspomnienia osób uczestniczących już wcześniej w Mariapoli. Zosia podzieliła się wspomnieniami z Mariapoli w Japonii, które odbywało się u stóp góry Fudżi. Mimo, że nie do końca rozumiała wtedy przedstawiane treści, to jednak odczuła miłość i opiekę pozostałych uczestników. W piątek uczestniczyliśmy w Adoracji Najświętszego Sakramentu. Podczas spotkania szczególnie przejmujące były doświadczenia związane z przyjmowaniem Jezusa Opuszczonego w różnych trudnościach życiowych. Jedna z rodzin podzieliła się swoimi przeżyciami związanymi z utratą rodzonych dzieci, w tym z odejściem po ciężkiej chorobie trzynastoletniej córki. Następnie małżeństwo to zdecydowało się przyjąć do swojego domu trójkę rodzeństwa w wieku szkolnym. Dzieci te wzrastały w bardzo trudnym środowisku i pomimo otoczenia ich miłością w nowym domu, ostatecznie konieczne było ponowne umieszczenie ich w ośrodku opiekuńczym. Magda opowiedziała o szkole gen w Montet w Szwajcarii, w której uczestniczyli przedstawiciele młodzieży z różnych krajów na świecie. Młodzi zawiązali tam prawdziwe relacje przyjacielskie, które trwają do dzisiaj. Podczas pobytu w Montet byli otwarci na wzajemne potrzeby i potrafili dzielić się zaoszczędzonymi pieniędzmi z osobami bardziej potrzebującymi. Obecnie wielu z nich znalazło już swoje powołanie i mimo dzielących ich wielkich odległości, potrafią utrzymywać kontakt, dzieląc się swoimi radościami i troskami. Na przykład kontaktują się przy okazji ślubów, czy narodzin dzieci. Podczas Mariapoli omówiono także wkład przedstawicieli Ruchu Focolari w spotkaniach synodalnych oraz owoce życia duchowością wspólnotową w różnych dziedzinach życia. Wspomniano o spotkaniu z wolontariuszem z Kolumbii, który jest członkiem Zarządu w Ruchu Polityków dla Jedności.

Regulamin(500)