Czy TY myślisz o świętości?

 
W dniach od 21 do 24 września br. młodzi w wieku 18-35 lat wraz z asystentami spotkali się na wyjeździe wypoczynkowo-formacyjnym w Płocku zatytułowanym: „Czy Ty myślisz o świętości?”.

„Panie, dobrze nam tu być” (Mt 17, 4) – te słowa z Ewangelii św. Mateusza przeczytane ostatniego dnia oddają atmosferę kilku dni przeżytych razem. Tym razem na miejsce spotkania wybraliśmy Płock, gdzie przybyliśmy na zaproszenie mieszkającego tam ks. Pawła Sobieckiego. Nocowaliśmy w położonym tuż przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia ośrodku rekolekcyjnym prowadzonym przez siostry ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia, gdzie zostaliśmy bardzo serdecznie przyjęci.

Nasze hasło: „Czy TY myślisz o świętości?” skłoniło nas do refleksji nad tym, jak pojmujemy świętość i jak możemy dążyć do jej osiągnięcia we współczesnym świecie. Naszym przewodnikiem po tych zagadnieniach był o. Zdzisław Kijas, franciszkanin konwentualny, profesor nauk teologicznych oraz relator wielu procesów beatyfikacyjnych, w tym m.in. kard. Stefana Wyszyńskiego, ks. Jana Machy i rodziny Ulmów. Z racji na to, że ojciec na co dzień mieszka w Rzymie, niektórzy z nas wcześniej zadali mu pytania na zoomie, a w Płocku posłuchaliśmy nagrania.

Zgodnie z zapowiedziami patronkami naszego spotkania były św. Faustyna i bł. Chiara Luce Badano. Uświadomiliśmy sobie, że ich życie było bardzo różne. Faustyna poszła do klasztoru, gdzie objawiał się jej Jezus i poprosił, by przypominała światu o Bożym Miłosierdziu i przekazała prośbę – Jego prośbę, by ustanowiono Święto Miłosierdzia i namalowano obraz Jezusa Miłosiernego. Chiara Luce pozornie nie uczyniła nic wielkiego, szczególnego. Ewangelię głosiła najczęściej bez słów, bardziej poprzez świadectwo życia. Kiedyś mama zwróciła jej uwagę, że traci czas, przesiadując z przyjaciółmi i nie mówiąc im o Bogu. Wtedy Chiara odpowiedziała, że Boga należy dawać przez swoje życie. Tym, co łączy je obie, jest miłość do krzyża i spełnianie woli Bożej w każdej chwili.

Chcieliśmy lepiej poznać te wyjątkowe postacie. W piątek przeczytaliśmy fragmenty „Dzienniczka” św. s. Faustyny i poprosiliśmy siostry ze zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia o oprowadzenie nas po powstającym nowym sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Dla wielu z nas zaskoczeniem był fakt, że to właśnie Płock 22 lutego 1931 roku (a nie Kraków czy Warszawa) był miejscem pierwszych objawień s. Faustyny o Bożym Miłosierdziu. Natomiast w sobotę obejrzeliśmy film o bł. Chiarze Luce „Wspaniały zamysł” (https://www.youtube.com/watch?v=1MeVcKX18ck) i wysłuchaliśmy doświadczenia z nią związanego, które opowiedziały siostry zmarłego w 2017 roku Grzesia Trejdy (https://www.focolare.org/polska/2020/11/16/chce-byc-jak-chiara-luce-badano/). Ponadto poznaliśmy fragmenty rozważań Chiary Lubich o Jezusie opuszczonym, którego Chiara Luce wybrała jako swego jedynego Oblubieńca.

Ale był to czas nie tylko formacji duchowej! Odwiedziliśmy też piękną katedrę i muzeum diecezjalne, w którym oprócz cennych zabytkowych przedmiotów znajduje się m.in. imponująca kolekcja obrazów Matki Bożej w literaturze autorstwa Sławy Kwiatkowskiej. Oprócz tego spacerowaliśmy po bulwarach wiślanych i molo oraz korzystając z kameralnego charakteru spotkania, zastanawialiśmy się, jak można wcielać Ideał jedności w życie codzienne. Ważnym elementem spotkania były również odwiedziny w kompleksie zabudowań Starokatolickiego Kościoła Mariawitów. Z radością usłyszeliśmy, że powoli uprzedzenia pomiędzy Kościołem rzymskokatolickim a Kościołem założonym przez Franciszkę Kozłowską znikają, a między wiernymi prowadzony jest dialog życia.

Ostatniego dnia przeczytaliśmy homilię papieża Franciszka z zakończenia Światowych Dni Młodzieży, a także współtworzyliśmy razem z ks. Pawłem Sobieckim kazanie podczas Mszy świętej dla dzieci, przedstawiając w wielkim skrócie Ruch Focolari, bł. Chiarę Luce Badano oraz „kostkę miłości”. Poczuliśmy, że temat nowego „roku Ideałowego” związany z ewangelizacją stał się rzeczywistością naszego wyjazdu. Na koniec była pizza oraz dzielenie się wrażeniami z przeżytego razem czasu.

Wdzięczni za czas dziękujemy za wsparcie finansowe ze strony Stowarzyszenia Fiore.
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z naszego spotkania!

Opr. A.S .

 

Regulamin(500)