Tydzień dla rodzin zastępczych w Mariapoli Fiore

 
Biorąc pod uwagę kierunki działania wybrane na obecny czas przez Ruch Focolari, postanowiliśmy wyjść ku tym osobom, których potrzeby są niezauważane i przez to nie są zaspokajane. Chodzi o rodziny zastępcze, często osamotnione w swojej misji, a wymagające wsparcia, gdy chodzi o wypoczynek wytchnieniowy, a także o rozwój i doskonalenie umiejętności wychowawczych.

Od 20 do 26 sierpnia 2023 roku w Mariapoli Fiore przebywało 10 rodzin z 49 dziećmi. Rodzicom chcieliśmy zapewnić tydzień wytchnienia, wysłuchać ich, by poznać ich problemy, przyjąć ich cierpienia, a przede wszystkim zbudować prawdziwe, głębokie relacje.

W tym celu zapewniliśmy opiekę i ciekawe zajęcia dzieciom, podzielonym na cztery grupy wiekowe. Dorośli natomiast przed południem uczestniczyli w wykładach i warsztatach prowadzonych przez psychologa rodzinnego Grażynę Soszyńską, ponadto po południu mogli uczestniczyć w indywidualnych lub małżeńskich konsultacjach.

Bardzo ważne i potrzebne okazały się zajęcia dla najstarszej grupy wiekowej (14-17 lat) prowadzone przez dr Anetę Fudali, psychologa i specjalistę ekonomii społecznej. Z kolei młodsze dzieci miały bardzo różnorodny program, dostosowany do ich wieku i potrzeb psychicznych. Najmłodsza grupa korzystała z wyposażenia przedszkola, co bardzo pomogło w urozmaiceniu zajęć.

Poprosiliśmy o pomoc osoby z okolicy, które dotychczas nas nie znały, a które z radością podjęły współpracę, prowadząc warsztaty dla dzieci. Właścicielka kwiaciarni “Maria” w Pilawie przyjechała ze swoimi współpracownikami, przywożąc kilka koszy kwiatów oraz ikebany w postaci samochodzików, łódek, a także opaski na włosy i na rękę, by każdy mógł zrobić własny bukiet.

Dużą atrakcją była obecność dwóch motocyklistów. Dzieci mogły posiedzieć na motorze, założyć prawdziwy kask, zatrąbić klaksonem i oczywiście zrobić sobie zdjęcie. Ponadto dzieci samodzielnie przygotowały i upiekły babeczki, uczestniczyły w zawodach sportowych; nie zabrakło także zajęć z enkaustyki, śpiewu i różnorodnych zabaw.

Grupa wiekowa 10-13 lat wykonała dużą planszę do gry w warcaby, a także tekturowy autobus, który młodszej grupie posłużył do własnej inscenizacji. Wielką atrakcją były codzienne niemal wycieczki nad rzekę Wilgę i kąpiel pod okiem ratownika.

Słuchając wrażeń uczestników, jakimi dzielili się na koniec, odczuliśmy, że podjęte przez nas zadanie przyniosło oczekiwane owoce. Są nimi nie tylko radość, wypoczynek, uśmiech i zadowolenie młodych i starszych uczestników, ale także kompetencje, wiedza i optymistyczne spojrzenie w przyszłość uzyskane dzięki szkoleniom, konsultacjom i rozmowom z fachowcami (psychologiem, pedagogiem, księdzem). Nie mniej ważne było nawiązanie relacji między rodzinami opiekującymi się dziećmi, a także relacji dzieci między sobą.

Przygotowując oraz realizując projekt, mieliśmy możliwość współdziałania z wieloma instytucjami, z innymi Ruchami kościelnymi oraz z osobami z okolicy.

Dla naszej ekipy był to z pewnością bardzo intensywny czas, ale czujemy ogromną radość z możliwości podarowania się, służenia swoimi umiejętnościami. Mieliśmy okazję, by poznać się bliżej, współpracować i doświadczyć, że kiedy się miłujemy, Jezus jest pomiędzy nami i to On dokonuje cudów!

Oprac. I.P.

Regulamin(500)