Ludzkość jedną rodziną: rewolucyjna droga do pokoju

 
To wezwanie do braterstwa, sprawiedliwości i pojednania, wzmocnione zaproszeniem papieża Franciszka, złączyło 480 osób, wyznających różne religie, podczas spotkania międzyreligijnego zorganizowanego przez Ruch Focolari. Rozpoczęło się ono 31 maja w Centrum Mariapoli w Castel Gandolfo (Rzym) i zakończyło 4 czerwca w Asyżu.

Pielgrzymką braterstwa do Asyżu zakończyło się międzynarodowe spotkanie międzyreligijne pod hasłem „One Human Family” (Ludzkość jedną rodziną), zorganizowane przez Ruch Focolari. Uczestniczyło w nim 480 osób, które przyjechały z czterdziestu krajów i mówiły dwunastoma różnymi językami.

W tym mieście pokoju, modlitwa o braterstwo, sprawiedliwość i pojednanie dla wszystkich skonfliktowanych narodów, wybrzmiała jak uroczysty pakt, przyjęty i wypowiedziany przez uczestników, zgodnie z wiarą każdego.

Wśród nich byli rabini i rabinki, imamowie, księża katoliccy, mnisi buddyjscy Therawada i Mahajana, a także świeccy żydzi, muzułmanie, chrześcijanie, hindusi, buddyści, sikhowie i bahaiści oraz wyznawcy tradycyjnych religii afrykańskich, ze wszystkich pokoleń.

Spotkanie przygotowała ekipa międzyreligijna, a osią programu był temat pokoju – tej wielkiej wartości, która jest dziś bardzo zagrożona.

„Doświadczenie, które przeżywamy, jest niesamowite, rodzinne i pełne obecności Boga” – mówią Rita Moussallem i Antonio Salimbeni, koordynatorzy Centrum Dialogu Międzyreligijnego w Ruchu Focolari. „Kiedy narodził się pomysł spotkania, nie wyobrażaliśmy sobie tego, co się w międzyczasie wydarzy: konflikt w Ziemi Świętej, zaognienie się kryzysów w innych częściach świata. A jednak dialog jest bardziej potrzebny dzisiaj niż kiedykolwiek. Rozmawialiśmy o krokach niezbędnych do budowania pokoju, ale podkreśliliśmy przede wszystkim konkretne doświadczenia, które przeżywamy i które chcemy zanieść do świata. Z drugiej strony, to właśnie konkretne spotkanie z drugim człowiekiem przekształca wiele polaryzacji – w relację”.

Przemówienia

Spotkanie, zasłuchanie, kroki pojednania, współdzielenie bólu narodów – wszystko to złożyło się na wartość tego wydarzenia, w którym panele prowadzone przez ekspertów przeplatały się z grupami dialogu między uczestnikami. Wśród tematów, poruszanych z perspektywy pokoju, znalazły się: polityka i międzynarodowe działania dyplomatyczne, ekonomia, sztuczna inteligencja i środowisko naturalne. W spotkaniu wzięło udział wielu naukowców i ekspertów reprezentujących różne kultury, religie i kraje, między innymi: ambasador Pasquale Ferrara, dyrektor generalny ds. politycznych i bezpieczeństwa we włoskim Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Współpracy Międzynarodowej; wielki rabin Marco Raphaëla Guedja; muzułmańska teolog Shahrzada Houshmanda Zadeha; dr Kezevino Arama, przewodnicząca indyjskiej organizacji „Shanti Ashram”; czcigodna Kosho Niwano, desygnowana przewodnicząca japońskiego ruchu buddyjskiego Risho Kossei Kai; inż. Fadi Shehadé, twórca projektu RosettaNet, były dyrektor generalny ICANN; ekonomista Luigino Bruni; filozof indyjska, prof. Priya Vaidya; islamski teolog Adnane Mokrani; prof. Dicky Sofjan, Indonezyjczyk, z International Center for Law and Religious Studies; prof. Fabio Petito, wykładowca religii i spraw międzynarodowych na Uniwersytecie Sussex…

„Religie pełnią dziś fundamentalną funkcję” – podkreślił ambasador Ferrara. „Wbrew temu, co mówią przedstawiciele realizmu w stosunkach międzynarodowych, wojna nie jest normalnym stanem ludzkości. Religie mogą pełnić rolę ‘krytycznego sumienia’ ludzkości i zwracać się do polityki, wskazując na priorytety. Potrzebna jest wyobraźnia polityczna; trzeba wyobrazić sobie przyszłość naszej planety w konstruktywny, nowy i kreatywny sposób. Musimy pielęgnować to, czego obecnie brakuje w stosunkach międzynarodowych: zaufanie”.

Ważne były także sesje poświęcone osobistym świadectwom, projektom i działaniom ukierunkowanym na współpracę na rzecz pokoju i wsparcia potrzeb poszczególnych narodów – między jednostkami i wspólnotami należącymi do różnych religii.

Audiencja u papieża Franciszka

3 czerwca dwustuosobowa delegacja została przyjęta na audiencji przez papieża Franciszka, który w swoim przemówieniu określił drogę, jaką Chiara Lubich podjęła razem z wyznawcami różnych religii jako „drogę rewolucyjną, która przynosi Kościołowi tak wiele dobra”. „Fundamentem, na którym opiera się to doświadczenie – kontynuował Ojciec Święty – jest miłość Boga, która wyraża się we wzajemnej miłości, słuchaniu, zaufaniu, gościnności i poznaniu się nawzajem, w pełnym poszanowaniu tożsamości każdego”.

„Jeśli z jednej strony te słowa napawają nas głęboką radością – skomentowała Margaret Karram, prezydent Ruchu Focolari – z drugiej strony czujemy się wezwani, by robić znacznie więcej dla pokoju. Dlatego chcemy działać na rzecz wzmacniania i szerzenia kultury dialogu oraz ‘troski’ o ludzi i stworzenie. Papież utwierdził nas w tym, mówiąc, że dialog między religiami jest jednym z koniecznych warunków pokoju na świecie. W tak mrocznych jak obecne czasach ludzkość potrzebuje wspólnej przestrzeni, w której nadzieja nabierze konkretnego wymiaru”.

Stefania Tanesini

Regulamin(500)