18-25 stycznia 2018 Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan

 
18/01/2018 - 25/01/2018
Trwamy w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan. Dni, w których chrześcijanie różnych kościołów spotykają się na wspólnej modlitwie o dar jedności.
18/01/2018to25/01/2018

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan ma już ponad stuletnią tradycję.  Każdego roku między 18 a 25 stycznia, czyli między dawnym świętem katedry św. Piotra a świętem nawrócenia św. Pawła, chrześcijanie różnych wyznań spotykają się na całym świecie na ekumenicznych nabożeństwach, modlitwach, konferencjach, koncertach i innych spotkaniach. Zwyczajem przyjętym na nabożeństwach w ramach Tygodnia Modlitw jest gościnna wymiana kaznodziei – w kościele danego wyznania kazanie wygłasza duchowny innej denominacji.

Co roku na Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan przygotowywane są materiały z tekstami biblijnymi, rozważaniami, modlitwami, propozycjami liturgii nabożeństw. Od 1966 r. materiały te razem przygotowują Komisja „Wiara i Ustrój” Światowej Rady Kościołów oraz Papieska Rada (wcześniej Sekretariat) ds. Popierania Jedności Chrześcijan. Polską wersję broszury z materiałami od 1998 r. wspólnie opracowują Polska Rada Ekumeniczna oraz Rada ds. Ekumenizmu Konferencji Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego. Od 1975 r. co roku materiały przygotowywane są przez grupy chrześcijan z poszczególnych krajów. Materiały na 2012 r. opracowała grupa polska.

Uczestnictwo Polskiej Rady Ekumenicznej w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan nie ogranicza się jedynie do współpracy przy opracowaniu polskiej wersji broszury. Oddziały regionalne PRE aktywnie biorą udział w organizacji Tygodnia Modlitw w całej Polsce.

Pierwsze pomysły międzywyznaniowych modlitw o jedność chrześcijan pojawiły się w XIX w. Tydzień Modlitw w obecnym terminie odbywa się od 1908 r. z inicjatywy ks. Paula Wattsona. Ideę tę w latach 30. XX w. rozpropagował o. Paul Couturier.

Hasłem tegorocznego Tygodnia są słowa zaczerpnięte z Księgi Wyjścia: Prawica Twoja wsławiła się mocą (Wj 15,6). To także słowa Życia na styczeń, którymi żyje cała wspólnota Ruchu Focolari.

Podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 rozważany będzie biblijny tekst zaczerpnięty z Księgi Wyjścia 15, 1-21. Materiały do ekumenicznych modlitw przygotowali chrześcijanie z Karaibów.

Każdy dzień modlitw ma swój temat:

 Dzień 1: Będziesz miłował przybysza, bo i wy byliście przybyszami w ziemi egipskiej

Dzień 2: Już nie niewolnik, lecz umiłowany brat

Dzień 3: Twoje ciało jest świątynią Ducha Świętego

Dzień 4: Nadzieja i uzdrowienie

Dzień 5: Słuchaj krzyku mojego ludu z dalekiej ziemi!

Dzień 6: Zważajmy na dobro bliźnich

Dzień 7: Budowanie rodziny w domu i Kościele

Dzień 8: Zgromadzi rozproszonych […] z czterech stron świata

Centralne Nabożeństwo Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2018 odbędzie się w prawosławnej cerkwi Św. Trójcy w Siedlcach, ul. Brzeska 15, w niedzielę, 21 stycznia, o godz. 18:00. [1]

Szczegółowy grafik spotkań modlitewnych w różnych miastach oraz broszura z tekstami rozważań na poszczególne dni są dostępne na stronie Polskiej Rady Ekumenicznej. https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan-2018/

 

[1]informacje zaczerpnięto ze strony: https://ekumenia.pl/projekty-i-inicjatywy/tydzien-modlitw-o-jednosc-chrzescijan/

 

Regulamin(500)