„Prophetic Economy”

 
Międzynarodowe spotkanie z wizją zmiany świata, z udziałem ekspertów z dziedziny ekonomii, ekologii, przedsiębiorców oraz przedstawicieli młodzieży, także z Polski.

W dniach od 2 do 4 listopada, w Międzynarodowym Centrum Mariapoli w Castel Gandolfo, niedaleko Rzymu (Włochy), 500 osób z ponad 40 krajów z pięciu kontynentów uczestniczyło w kongresie zatytułowanym „Profetyczna Ekonomia”. W programie znalazły się sesje plenarne, praca w grupach, warsztaty.… „Profetyczna Ekonomia – powiedział podczas swojego wystąpienia Jeffrey Sachs, ekonomista światowej sławy – oznacza gospodarkę, która działa zgodnie z proroczą wizją w dziedzinie sprawiedliwości, pokoju, troski o najuboższych, ochrony całego stworzenia”.

Wśród uczestników byli: ekonomiści, eksperci w dziedzinie ekonomiczno-finansowej, działacze w sektorze ekologicznym, przedsiębiorcy i studenci, ludzie różnych kultur i wyznań religijnych.

Młodzież uczestniczyła w programie dostosowanym do ich wieku – gry i wywiady z ekspertami w kwestiach ekonomicznych i ekologicznych, a także panele z pytaniami, propozycjami i świadectwami. „Miło było mieć z nami młodych ludzi” – powiedział Josiane Gauthier, sekretarz generalny Cidse. „Zainspirowali nas swoją głęboką inteligencją, wdziękiem i prawdą”.

Program miał na celu ukazanie już istniejących dobrych praktyk ekonomicznych. „Jest prorokiem – wyjaśnił ekonomista Stefano Zamagni – ten, kto patrzy w przyszłość i ma odwagę widzieć ponad przeszkodami. Obecny model ładu gospodarczego i społecznego już nie działa „. „Te dobre praktyki gospodarcze już istnieją – powiedziała Lorna Gold, ekonomistka irlandzkiej katolickiej agencji rozwoju – ale często są one niewidoczne w mediach i w naszej kulturze”.

Nagroda „Prophetic Economy Award” uhonorowała przykłady proroczej ekonomii. Tak mówił o zwycięzcach Carlo Petrini, założyciel Slow Food – „Oni widzą dalej niż rządząca ekonomia, nie są proroczy w wizji, ale w praktyce. Te rzeczywistości mogą być nauczycielami ekonomii „.

„To nie są utopie czy ‚małe wyspy’ w niesprawiedliwym i niezmiennym systemie. Są oznaką namacalnych zmian – argumentowała argentyńska ekonomistka Cristina Calvo – Często, w obliczu wielkich globalnych mechanizmów finansowych, istnieje ryzyko, że czujemy się niezauważalni. Odtrutką na bezruch jest poszerzenie spektrum działania na wszystkich poziomach: mikro, średnim i makro „.

Iną charakterystyczną cechą spotkania było oddanie głosu i wysłuchanie przemyśleń osób żyjących w ubóstwie i wykluczeniu społecznym. „Nadszedł czas, aby zastanowić się nad gospodarką, nad światem, nie tylko ze względu «na» ubogich, i z ich udziałem, ale rozpoczynając od nich”  – powiedział na zakończenie Jean Tongletz z ATD Czwarty Świat. Wyzwaniem jest wymyślenie nowych sposobów współpracy, stworzenie bardziej wspierającej, sprawiedliwej i zrównoważonej gospodarki. „Nowym pomysłem stojącym za tym wydarzeniem – wyjaśnił włoski ekonomista Luigino Bruni – było połączenie ekologii i gospodarki. Dzisiaj nie możemy już mówić o ubóstwie bez mówienia o klimacie. Jednym z wielkich przekazów papieża Franciszka jest zaproszenie do aktywowania procesów, a nie do zajmowania przestrzeni, ponieważ czas jest nadrzędny wobec przestrzeni. Tutaj właśnie rozpoczął się proces.”

Na zakończenie młodzi ludzie, którzy pogłębiali wyzwania proponowane w projekcie FAO (#zerohunger), przedstawili kilka pomysłów: rozprzestrzeniać praktykę „wstrzymany posiłek”, czyli prosić restauratorów, aby włączali swoich klientów w zapłacenie za posiłek dla tych, którzy go potrzebują (lokale, które dołączą do inicjatywy, otrzymają pieczęć #zerohunger); poprosić o wprowadzenie nowego przedmiotu szkolnego, który będzie zapoznawał z treściami Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Prorocza Ekonomia to międzynarodowy projekt, który tworzy siedem organizacji: Wspólnota Jana XXIII, Nomadelfia, Katolicki globalny ruch klimatyczny, Ruch ATD Czwarty Świat, Stowarzyszenie Świat Wspólnoty i Rodziny, inicjatywa SlotMob i Ruch Focolari, reprezentowany przez projekt Ekonomia Komunii i sekcję młodzieżową Młodzi dla Jedności.

Link do zdjęć

 

Regulamin(500)