Spotkanie z akcentem ekumenicznym

 
Wspólnota Warszawska gościła na swoim spotkaniu przedstawicieli innych kościołów. Oto jak piszą o tym wydarzeniu.

W krótkim czasie po Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan Wspólnota Warszawska miała swoje comiesięczne spotkanie. Było to spotkanie z akcentem ekumenicznym. Wśród zaproszonych gości ksiądz biskup Kościoła ewangelicko-metodystycznego Edward Puślecki i Indonezyjczyk – luteranin, który jest wiernym uczestnikiem comiesięcznych nabożeństw o jedność chrześcijan.

Przed wystąpieniem księdza biskupa, odczytaliśmy fragment przemówienia Chiary Lubich ze spotkania biskupów przyjaciół Ruchu, (które odbyło się w Cadine 15.XI.1995 r.) . Tematem był Kościół przyszłości:

widzę Kościół przyszłości na wzór Trójcy Świętej, […] gdzie będzie jedność w jednej Prawdzie i będzie różnorodność wszystkich tradycji, które będą różnymi aspektami jedynej Prawdy. Dlatego nadal trwałą będzie tradycja ewangelicka, tradycja anglikańska, tradycja prawosławna, tradycja katolicka i wszyscy będą zgodnie uznawali jedyną Prawdę, lecz każdy będzie wyjaśniał tę prawdę ze swojego punktu widzenia.”

Ksiądz biskup wspomniał o swoim spotkaniu z Chiarą w Graz, doceniając jej charyzmat. Zapoznał nas z główną ideą metodystów i cytując wypowiedzi księży ze swojego Kościoła na temat miłości Boga i miłości bliźniego, podkreślał podobieństwo z myślą Chiary. Zasadniczo nie powinno nas to dziwić, ponieważ jest to żywa i prawdziwa Ewangelia! Ciekawie przedstawił spojrzenie na Przykazania Boże. W przykazaniach słowa „będziesz” można traktować jako imperatyw, ale można też rozumieć jako: „możesz, potrafisz, jesteś w stanie, dasz radę”. Bóg nie daje Przykazań, których człowiek nie jest w stanie wykonać.

Nasz drugi gość – Indonezyjczyk zaśpiewał nam ewangelicką pieśń w dialekcie swojego kraju.

Takie otwarte spotkanie o szerszym wymiarze, było źródłem radości dla uczestników, bo wpisuje się ono w charyzmat jedności, w którym dialog i budowanie relacji z innymi kościołami, religiami, ludźmi o przekonaniach niereligijnych stanowi podstawę życia.

                                                                 Joanna i Wiktor

Regulamin(500)