Autentyczność, szczerość i odwaga

 
Po zakończeniu zgromadzenia młodzież Focolari przekazała Ruchowi dokument, streszczający niełatwą drogę, jaką przeszli w czasie obrad. Jest to bodziec dla dorocznego spotkania delegatów światowych, które się rozpoczęło.

Zamierzona i znacząca zbieżność: ostatnie dwa dni Zgromadzenia Młodzieży Ruchu Focolari – sobota 14 i niedziela 15 września – pokrywają się z pierwszymi dwoma dniami dorocznego spotkania delegatów Focolari z całego świata. W ten sposób prawie 200 młodych ludzi z 66 krajów i różnych gałęzi Ruchu miało możliwość przedstawić podsumowanie kilkudniowej pracy na temat swojej tożsamości, formacji, roli w Ruchu i zaangażowania, prawdziwej reprezentacji Focolari z całego świata. Natomiast dla 44 delegatów, którzy reprezentują strefy Focolari, dokument umożliwia rozpoczęcie pracy ze świadomością wrażliwości i potrzeb nowych pokoleń.

Sobotni poranek, 14 września, jest mocny: sam  dokument końcowy młodych i pytania jakie stawiają „nieco bardziej dojrzałym pokoleniom” – jak je żartobliwie określają – pokazuje, że prace nie były łatwe. W ciągu kilku dni doświadczyli i stawili czoła różnorodności swojego pochodzenia, kultur, wrażliwości, religii i wyznań. Z autentycznością i odwagą przedstawiają trudności, stawiają pytania otwarte , które u wielu z nich wywołały zakłopotanie i cierpienie. Jeszcze bardziej uderza i zadziwia dojrzałość ludzka i duchowa, która jest widoczna w wypracowanym dokumencie. Odczuwa się głębokie i niestrudzone pragnienie zaangażowania się we wszystkie dziedziny życia na rzecz jedności na wielką skalę, „zjednoczonego świata” i gotowości do stawienia czoła bolesnym sytuacjom w miłości do Jezusa opuszczonego.

Na tej podstawie młodzi ludzie z wielką swobodą zachęcają Ruch do większego wykorzystania różnorodności, jako integralnej i konstytutywnej części każdego doświadczenia jedności oraz do tworzenia narzędzi i przestrzeni, które umożliwią dialog nawet na tematy kontrowersyjne. Proszą o większy udział w kierowaniu Ruchem zarówno lokalnie, jak i centralnie, aby współdzielić odpowiedzialność za przyszłe pokolenia. Ale z tą samą szczerością wskazują na potrzebę lepszej formacji w duchowości Focolari oraz potrzebę pogłębiania relacji z dorosłymi członkami Ruchu.

Maria Voce i Jesús Morán, prezydent i współprezydent Focolari, podkreślają znaczenie i dojrzałość doświadczenia, jakie ci młodzi ludzie przeżyli w ciągu kilku dni. Widzą w tym Zgromadzeniu i jego końcowym dokumencie „fundamentalny krok i wielkie dziedzictwo Ruchu”.

Po południu tego pamiętnego dnia młodzi i dorośli wspólnie świętują inaugurację odnowionej auli w międzynarodowej siedzibie Ruchu w Rocca di Papa. Dla Marii Voce jest to okazja, aby przedstawić obu zgromadzeniom temat przyszłego roku, którym jest rzeczywistość Jezusa obecnego pośród „dwóch lub trzech zebranych w Jego imię” (zob. Mt 18,20). To Alfa i Omega duchowości Ruchu, tak definiuje ją prezydent w bardzo wzruszającym i osobistym przemówieniu, wygłoszonym na początku ostatniego roku jej mandatu.

Życie miłością wzajemną, nawet w bolesnych chwilach, aby tworzyć przestrzeń, w której Jezus może być obecny wśród dzisiejszych ludzi i dawać im swoją radość: na tę drogę Maria Voce zaprasza Ruch Focolari w nadchodzących miesiącach. Dla młodych ludzi zaproszenie to może być kluczem do zrozumienia ich doświadczeń w tych dniach. Dla delegatów Ruchu będzie to bodziec dla rozpoczynających się konsultacji.

Joachim Schwind

Wer. pol. Ewa Mąka

Regulamin(500)