Punkt wyjścia i punkt dojścia

 
W Rocca di Papa zakończyło się doroczne spotkanie liderów Ruchu Focolari. Wśród priorytetów, które pojawiły się na 2020 r.: nowe zobowiązanie w dziedzinie praw człowieka i sprawiedliwości, stulecie urodzin Chiary Lubich oraz temat Zgromadzenia Ogólnego Ruchu Focolari.

…Na początku spotkania, odbywającego się w dniach 14 -28 września 2019 r. w Rocca di Papa, długa komunia między uczestnikami dorocznego spotkania delegatów Ruchu Focolari na całym świecie a Radą Generalną, ujawniła zasadę, która stała się drogowskazem dla spotkania oraz będzie przewodnią zasadą dla całego Ruchu w przyszłym roku: wszystko, co dzieje się w imię Ruchu – działania młodych, dorosłych, rodzin, osób zaangażowanych w polityce, ma sens jedynie wówczas, gdy jest prowadzone przez Jezusa, obecnego pośród tych, którzy się kochają, tak jak On nauczał.

Nie oznacza to, że jest to duchowe cięcie dla fokolare. W rzeczywistości pierwsza część spotkania poświęcona była zebraniu owoców życia Ruchu, którego przejawy są widoczne w środowiskach kościelnych politycznych i kulturowych. Przedstawiono projekty społeczne i edukacyjne, zaangażowanie dla uchodźców także na obszarach, o których niewiele mówią media, inicjatywy artystyczne oraz działania na rzecz troski o godność człowieka.

W ramach tej wymiany wyszło na jaw, że trwająca od kilku lat reforma pod nazwą „Nuovo Assetto” (Nowe Uporządkowanie) przynosi pierwsze owoce. W wielu częściach świata uproszczone struktury wydają się uwalniać nowe siły twórcze. Narodziły się nowe formy głoszenia i ewangelizacji, synergie między różnymi gałęziami Ruchu oraz z innymi rzeczywistościami kościelnymi i świeckimi. Także relacje między zarządem centralnym a strefami geograficznymi, to znaczy między wrażliwością globalną a działaniami lokalnymi, ma na celu osiągnięcie nowej równowagi.

W tej równowadze można było razem zidentyfikować priorytety na lata 2019/2020, przy jednoczesnym poszanowaniu różnorodności kultur, wyznania, sił i zasobów, obecnej również w Ruchu.

Kontynuując drogę zaproponowaną przez młodych, Ruch w następnym roku będzie działał na polu praw człowieka, pokoju, praworządności i sprawiedliwości pod hasłem „Czas pokoju”, starając się zaangażować inne osoby i instytucje, aby uczynić konkretne i ważne kroki w tych dziedzinach.

Stulecie urodzin Chiary Lubich będzie odgrywać szczególną rolę w nadchodzących miesiącach. Obchody rozpoczną się 7 grudnia 2019 r. pod hasłem „Świętować aby spotkać” mają na celu zaoferowanie możliwości spotkania na żywo z założycielką i jej charyzmatem.

Rok 2020, to także rok Zgromadzenia Ogólnego Ruchu, które odbywa się co sześć lat i wskazuje nowe perspektywy.

„Ale wszystko, co robimy, ma jeden cel – pod koniec spotkania powtórzyła Maria Voce, prezydent Ruchu Focolari,  – Chcemy przekształcić świat, ukazując obecność Chrystusa w nim, poprzez miłość wzajemną między nami”. Ta rzeczywistość, typowa dla Ruchu Focolari, nie jest jednak wytworem metodologii, czy planowania, ale jest owocem osobistego wysiłku wszystkich i ma być punktem wyjścia oraz punktem dojścia.

Joachim Schwind

Wer. pol. Ewa Mąka

Regulamin(500)