Inauguracja obchodów setnej rocznicy urodzin Chiary Lubich – konferencja prasowa

 
Inauguracja obchodów stulecia urodzin Chiary Lubich - otwarcie międzynarodowej wystawy zatytułowanej „Chiara Lubich cittá Mondo”.

W poniedziałek 18 listopada o godz. 12.00 w Sali Prasowej Estera (Via dell’Umiltà, 83-Rzym) odbyła się konferencja prasowa z udziałem Marii Voce, prezydent Ruchu Focolari, Andrea Riccardiego, historyka i założyciela Wspólnoty Sant’Egidio, Giuseppe Ferrandiego, dyrektora Trydenckiego Muzeum Historycznego, Maurizio Gentilianiego, autora biografii, „Chiara Lubich, droga jedności między historią a proroctwem” (Wyd. Citta Nuova), która wkrótce się ukaże.

Rok 2020 będzie obchodzony w Ruchu Focolari jako rok Chiary Lubich. Inauguracja nastąpi 7 grudnia 2019 r. w Trydencie, jej rodzinnym mieście i da początek obchodom setnej rocznicy urodzin założycielki Ruchu Focolari na całym świecie. Charyzmatyczna osobowość Chiary Lubich i jej duchowość inspiruje miliony ludzi, organizacji i ruchów, przemawia do wszystkich, ponieważ koncentruje się na braterstwie rodziny ludzkiej. „Pragniemy, aby ta setna rocznica była okazją do spotkania z osobą Chiary i jej przesłaniem, dziś szczególnie aktualnym – wyjaśnia Maria Voce. Obchody rozpoczną się 7 grudnia w Trydencie otwarciem wystawy „Chiara Lubich citta mondo”. pod patronatem Fundacji Trydenckiego Muzeum Historycznego, Centrum Chiary Lubich, Prowincji Trydentu i Sekretarza Generalnego Rady Europy. „Trasa wystawy – wyjaśnia Giuseppe Ferrandi, dyrektor Fundacji Trydenckiego Muzeum Historycznego – zamierza odtworzyć znaczące etapy życia Lubich, poprzez dokumenty, rękopisy, dokumentację fotograficzną, wideo i instalacje multimedialne. Wystawa opowie o duchowej, kulturowej i społecznej przygodzie tej postaci, która od okresu trydenckiego w latach drugiej wojny światowej, po wyzwania zglobalizowanego świata, była niestrudzonym propagatorem kultury braterstwa między narodami”. Wystawa będzie czynna przez cały 2020 r., obejmuje także oddzielną część w Tonadico, w Valle del Primiero. Na kontynentach pozaeuropejskich będą organizowane wystawy, wzorowane na tej w Trydencie. Z tej o okazji jest również ogłoszony konkurs dla uczniów, zatytułowany „Jedno miasto to za mało. Chiara Lubich obywatel świata ”, w celu pogłębienia myśli Chiary Lubich w świetle wydarzeń krajowych i międzynarodowych, które charakteryzowały historię XX wieku. Jego organizatorzy to Fundacja Trydenckiego Muzeum Historycznego, Centrum Chiary Lubich Centrum Nowej Ludzkości we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Uniwersytetem.

Regulamin(500)