Wkład Ruchu Focolari w dialog pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi

 

Działać, aby zrealizować jedność. Wkład Ruchu Focolari w dialog pomiędzy Kościołami chrześcijańskimi. Z przemówienia Marii Voce na Angelicum w Rzymie, 25 lat po wydaniu encykliki „Ut unum sint”.

Wszystko zaczyna się od odkrycia, że Bóg jest Miłością”. Maria Voce, prezydent Ruchu Focolari, określa w ten sposób punkt początkowy drogi, która doprowadziła do postępowej intuicji i zdefiniowania duchowości jedności, która ożywia Ruch założony przez Chiarę Lubich.

W przemówieniu na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu w Rzymie, w ramach serii konferencji poświęconych 25. rocznicy encykliki Ut unum sint, Prezydent Focolari podkreśla wkład charyzmatu, jaki Bóg przekazał Chiarze Lubich i duchowości komunii, która z niego wyrosła, na drodze jedności między Kościołami chrześcijańskimi. Kamienie węgielne tej duchowości określają etapy drogi prowadzącej do jedności rodziny ludzkiej. Aby zrealizować modlitwę Jezusa na krzyżu „… aby wszyscy byli jedno”, „która stała się celem Ruchu Focolari”.

Odkrycie  Boga Miłości, którą jest Ojciec, budzi świadomość, że wszyscy jesteśmy braćmi. I tak to wyjaśniła Chiara Lubich: „Kochanie Boga jako dzieci oznaczało kochanie braci”. Maria Voce stwierdza – to kolejna podstawa duchowości jedności: miłość bliźniego. Ona porusza by iść zgodnie ze ścieżkami Ewangelii. „Charyzmat jedności – cytuje Lubich – natychmiast dostrzegliśmy go jako […] światło, aby lepiej zrozumieć Ewangelię, źródło miłości i jedności oraz siłę, by zdecydowanie nią żyć”.

Wkrótce stało się jasne – mówi – że nowe przykazanie Jezusa: „… abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem” (J 13, 34), wskazało miarę miłości. To „jak” znaczyło „dawać” życie do tego stopnia, by być gotowym umrzeć za drugiego”, tak jak Chrystus. W ten sposób pierwsi fokolarini zaczęli żyć we wzajemnej miłości, ustanawiając między sobą pakt jedności, który stanowi „początek szczególnego stylu życia, który Duch Święty zaproponował: stylu wspólnotowego”.

Praktykując miłość wzajemną, Chiara i jej towarzysze doświadczyli obecności Jezusa pośród nich. Prezydent Focolari cytuje Lubich: „Poczuliśmy skok jakościowy w naszej duszy: nowy pokój […] Uświadomiliśmy sobie, co się dzieje, kiedy czytaliśmy słowa w Ewangelii: „Gdzie jest dwóch lub trzech zgromadzonych w moje imię jestem wśród nich” (Mt 18,20). Miłość wzajemna  zjednoczyła nas […] Obecny Jezus pieczętował jedność między nami”.

Właśnie z tego poszukiwania obecności Jezusa – wyjaśnia Maria Voce – narodziła się nazwa, pod którą znany jest Ruch Focolari: „Dzieło Maryi”, będąca wyrazem koncentracji, by uczynić z niej wzór. Tak jak Maryja zrodziła Chrystusa, tak  fokolare żyją, starając się wzbudzić obecność Jezusa między nimi i z innymi.

Żyjąc duchowością jedności, szybko stało się jasne, że można ją zastosować w różnych kontekstach. „Na początku lat sześćdziesiątych – mówi – Chiara Lubich wchodzi w kontakt z braćmi i siostrami Kościoła luterańskiego, a następnie z anglikanami, baptystami, metodystami, prawosławnymi i członkami wschodnich Kościołów prawosławnych, i okazuje się, że ta obecność Jezusa pośrodku jest możliwa wśród chrześcijan różnych Kościołów”. To odkrycie zapoczątkuje ścieżki dialogu, zarówno na poziomie teologicznym, jak i na „poziomie życia”, poparte konkretnym doświadczeniem jedności między chrześcijanami różnych Kościołów, które było już rzeczywistością w Ruchu.

Jednak nierzadko zdarza się odczuwać brak jedności. Stan, który dla fokolare jest jednak okazją do „pracy”, aby ją odbudować. A „drogą do osiągnięcia jedności – wyjaśnia Maria Voce, pozostawiając głos Chiarze Lubich – jest Jezus Opuszczony” na krzyżu: „Ponieważ Jezus wziął na siebie całe nasze zło, możemy odkryć w każdym cierpieniu […] Jego twarz, aby w pewien sposób, objąć Go w tych cierpieniach […] i powiedzieć Mu nasze tak, jak zrobił to Jezus […] i wówczas On będzie żył w nas, jako Zmartwychwstały. Później – kontynuuje – Chiara uświadomi sobie obecność Jezusa opuszczonego także w podziałach między Kościołami chrześcijańskimi: także tutaj uzdrowienie podzielonej jedności jest „głównym działaniem Ruchu Focolari”.

W tej perspektywie Maria Voce podkreśla wkład, jaki doświadczenie jedności wśród teologów różnych Kościołów „może wnieść do dialogu ekumenicznego”: „Jeśli teologowie pozwolą się prowadzić jedności w Chrystusie, „Jezus” ułatwi zrozumienie różnych teologicznych punktów widzenia” i „razem prawda zostanie odkryta na nowo”.

Ostatni fragment poświęcony jest charyzmatowi jedności jako drodze do świętości. Maria Voce przypomina, że właśnie zakończyła się diecezjalna faza procesu kanonizacyjnego Chiary Lubich i jest już studiowana w Watykanie.

Claudia Di Lorenzi

Wer. pol. Ewa Mąka

Regulamin(500)